Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Automatyczne przeskładanie

Jeżeli w oknie Opcje i ustawienia > zakładka Ogólne, przełącznik Przeskładaj użytki automatycznie jest włączony (TAK), to program przy zmianie rodzaju arkusza dwustronnego na inny arkusz dwustronny – przeliczy na nowo położenie użytków na zajętych arkuszach, zgodnie z regułami obowiązującymi dla rozkładu na nowym, wybranym arkuszu.

Jeżeli jest wyłączony (NIE), to strony pozostaną na swoich miejscach (zmienią się tylko obroty użytków).

W przykładach poniżej: arkusze są wypełnianie czterema pracami dwustronnymi (pary stron 1/2, 3/4, 5/6 i 7/8) powielonymi 2x.

Przykład 1: zmiana tylko sposobu przekładania na drugą stronę (marki): Stan wyjściowy: wypełniony arkusz pełny przez markę boczną. Po przełączeniu arkusza na arkusz dwustronny pełny, ale przez markę czołową, program przeskłada strony w użytkach zgodnie z nowym rozkładem. Ponowne przełączenie na arkusz przez markę boczną, przywróci rozkład początkowy. Program działa w ten sposób także przy przełączaniu między arkuszami niepełnymi (przykład 2).

Przykład 3: zmiana rodzaju arkusza (PEŁNY/NIEPEŁNY) z zachowaniem sposobu przekładania na drugą stronę (z zachowaniem marki): Program przeskłada również automatycznie strony także przy zmianie rodzaju arkusza PEŁNY/NIEPEŁNY z zachowaniem marki (np. PEŁNY MB > NIEPEŁNY MB). Z arkusza pełnego, powstają dwa arkusze niepełne.

Przykład 4: zmiana rodzaju arkusza (PEŁNY/NIEPEŁNY) z jednoczesną zmianą sposobu przekładania na drugą stronę (ze zmianą marki): Program przeskłada również automatycznie strony także przy zmianie rodzaju arkusza PEŁNY/NIEPEŁNY z jednoczesną zmianą marki (np. PEŁNY MB > NIEPEŁNY MC). Z arkusza pełnego, powstają dwa arkusze niepełne.

Przykład 5: dwukrotna sekwencja przeskładań: kolejne przeskładania arkusza pełnego przez markę boczną do arkusza pełnego przez markę czołową, dalej: do arkusza niepełnego przez markę boczną i do arkusza niepełnego przez markę czołową. Powrót do arkusza wyjściowego da również rozkład poprawny, ale inny od stanu wyjściowego. Powrót do takiego samego rozkładu, jak w stanie wyjściowym – będzie możliwy po powtórzeniu dokładnie takiej samej kolejności przeskładań.

Przy przełączaniu między rodzajami arkuszy pełnych, usuwane są arkusze niewypełnione (ze wszystkimi użytkami pustymi).

Uwaga! W pewnych szczególnych sytuacjach, dokonywanie kolejnych przeskładań i powrót do arkusza początkowego, da również wynik poprawny, ale różny od stanu wyjściowego (zależy to od ilości i kolejności przeskładań).

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 45 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ