Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.3. Autowypełnianie arkusza

Polecenie Autowypełnianie arkusza (klawisz F5) polega na wypełnieniu siatki użytków na arkuszu - stronami zebranymi w Tabeli stron do impozycji, zgodnie ze ustawieniami w oknie Autowypełnianie arkusza. Warunkiem wywołania tego okna jest wczytanie przynajmniej jednego pliku pdf do Tabeli stron do impozycji.

 • [1] Przełącznik TRYB: STRONY KOLEJNO/STRONY W STOSIE zmienia sposób wypełniania arkusza.

  • TRYB: STRONY KOLEJNO: strony pdf są umieszczane na siatce użytków obok siebie (np. strona nr 1 obok strony nr 2 na tym samym arkuszu).

   Przykład ułożenia kolejno na arkuszach 27 stronicowego pdfa na siatce użytków 3x3.

  • TRYB: STRONY W STOSIE: strony pdf są umieszczane na siatce użytków jedna pod drugą na kolejnych arkuszach (np. strona nr 1 na arkuszu pierwszym, strona nr 2 w tym samym miejscu, ale na arkuszu drugim).

   Przykład ułożenia kolejno w stosie 27 stronicowego pdfa na siatce użytków 3x3.

 • [2] element pozwalający na określenie ilości powtórzeń każdej strony.
 • [3] grupa przełączników pozwalająca na określenie początkowego użytka, od którego rozpocznie się wypełnianie arkusza.
 • [4] Przełącznik określający kierunek wypełniania arkusza – wierszami lub kolumnami.
 • [5] Grupa przełączników określających zakres stron, którymi są wypełniane arkusze – wszystkimi, parzystymi lub nieparzystymi.

W przypadku arkuszy dwustronnych: strony nieparzyste są rozmieszczane na nieparzystej stronie arkusza pełnego lub odpowiedniej części arkusza niepełnego (lewej – dla arkuszy przekładanych przez markę boczną lub górnej – dla arkuszy przekładanych przez markę czołową).

Podobnie strony parzyste: są rozmieszczane na parzystej stronie arkusza pełnego odpowiedniej części arkusza niepełnego.

 • [6] Przełącznik pozwalający na montaż druków dwustronnych w sytuacji szczególnej, w której strony parzyste i nieparzyste są zebrane w osobnych plikach pdf (NNNPPP).

Ilość arkuszy, jaka będzie potrzebna do wypełnienia wszystkich stron z Tabeli stron do impozycji jest ilorazem ilości stron przez ilość użytków na stronie z zaokrągleniem w górę. (przykład: przy arkuszu 3x3 (9 użytków) i 29 stronach zebranych w Tabeli – ilość arkuszy będzie równa 29/9 = 3 reszta 2. Ponieważ reszta z dzielenia jest większa od 0, to ilość arkuszy zostanie zwiększona o jeden i będzie równa 4).

Oznacza to, że część użytków na ostatnim arkuszu (przy wypełnianiu stron kolejno) będzie wolna (niezajęta) lub wolne będą ostatnie użytki na arkuszach (przy wypełnianiu w stosie).

Przykład 1: wypełnianie arkusza jednostronnego.


Przykład 2: wypełnianie arkusza dwustronnego pełnego przez markę boczną.


Przykład 3: wypełnianie arkusza dwustronnego pełnego przez markę boczną stronami nieparzystymi i parzystymi zebranymi w różnych plikach.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ