Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.14. Autowypełnianie szablonu

Polecenie Wypełnienie według wzoru (pierwszy arkusz) jest dostępne gdy:

  • do Tabeli stron do impozycji są wczytane pliki pdf;
  • jakiekolwiek użytki na pierwszym arkuszu są zajęte;
  • pierwszy arkusz jest aktywny;
  • pozostałe arkusze są puste.

Polecenie Wypełnienie według wzoru (pierwszy arkusz) automatyzuje ciąg czynności polegających na:

  • wygenerowaniu pdfa impozycyjnego z pierwszego arkusza;
  • usunięciu stron ujętych w impozycji z Tabeli stron do impozycji;
  • ponownym wygenerowaniu pdfa impozycyjnego z pierwszego arkusza;
  • ponownym usunięciu stron ujętych w impozycji z Tabeli stron do impozycji;
  • itd., aż do wyczerpania stron w Tabeli stron do impozycji.

Narzędzie to umożliwia np. szybkie generowanie montaży dużych ilości druków dwustronnych lub arkuszy wypełnionych w specjalny sposób.


Przykład: po wybraniu polecenia Autowypełnianie szablonu, program umieści stronę z pierwszego wiersza Tabeli stron do impozycji na arkuszu 3 razy, a stronę z drugiego wiersza – 5 razy. Po wygenerowaniu arkusza impozycyjnego, usunie z Tabeli stron do impozycji dwa pierwsze wiersze. „Nowe” dwa pierwsze wiersze (powstałe z przesunięcia w górę tabeli wiersza nr 3 i 4) wypełnią arkusz automatycznie – po czym ponownie zostanie wygenerowany arkusz impozycyjny. Ta sekwencja czynności będzie trwała do wyczerpania wszystkich wierszy w Tabeli stron do impozycji.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ