Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.5. Impozycja cząstkowa

Impozycja cząstkowa – to impozycja zaplanowanego schematu impozycji pomijająca aktualne ustawienia znaczników, marginesów, opisów itd. Zmontowane za pomocą tej opcji pdfy są od razu umieszczane na liście plików przeznaczonych do impozycji na ostatnich pozycjach. Dostępna jest pod prawym klawiszem myszy na siatce użytków w trzech opcjach:

  • Impozycja cząstkowa (bez znaczników) – montaż bez żadnych dodatkowych elementów. Tylko obszar brutto.
  • Impozycja cząstkowa (znaczniki 1 mm) – montaż z dodanymi znacznikami cięcia o długości 1 mm (bez paserów i bez metryki arkusza).
  • Impozycja cząstkowa (znaczniki 2 mm) – montaż z dodanymi znacznikami cięcia o długości 2 mm, paserami o średnicy 2 mm i uproszczonym opisem.

Plik z impozycją cząstkową zapisywany jest w folderze z pierwszym plikiem wczytanym do tabeli stron do impozycji. Nazwa pliku to IMP_x.pdf, gdzie x oznacza kolejny numer pliku w folderze (jeżeli np. nazwa pliku to IMP_4.pdf to oznacza, że w folderze są już pliki o nazwach IMP_1.pdf, IMP_2.pdf, IMP_3.pdf. Każde kolejne wywołanie polecenia impozycji cząstkowej będzie zwiększało licznik x o 1. Rozmiar TrimBox pdfów wygenerowanych za pomocą narzędzia Impozycja cząstkowa jest równy MediaBox (rozmiarowi strony pdf).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ