Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.8. Impozycja na wielu arkuszach

W przypadku konieczności impozycji dużej ilości stron, można wykorzystać mechanizm powielający zaplanowaną siatkę użytków na więcej niż jeden arkusz. Wystarczy użyć jednego z klawiszy arkuszy, znajdujących się poniżej siatki użytków. Arkusz, na którym choć jeden z użytków jest zajęty, oznaczony jest pogrubionym krojem i znakiem „+”. Maksymalna ilość arkuszy wynosi 10000. Minimalna = 1.

Program generuje wynikowe pdfy z impozycją tylko z tych arkuszy, w których choć jeden z użytków jest zajęty. Arkusze ze wszystkimi użytkami wolnymi są pomijane.

Menu dostępne pod prawym klawiszem myszy pozwala na usunięcie arkuszy pustych (nieaktywnych), wygenerowanie arkusza impozycyjnego z obrazem aktywnego arkusza (wyróżnionego kolorem) oraz wygenerowanie arkuszy impozycyjnych wszystkich arkuszy aktywnych poza zaznaczonym.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ