Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.2. Menu użytka

Kliknięcie prawym klawiszem myszy na użytku, wywołuje menu pozwalające na czyszczenie użytków, dodawanie obrotów, umieszczanie stron w kolumnach, wierszach i na całej stronie oraz wiele innych funkcji.

Jeżeli zwolnienie prawego klawisza myszy nastąpi nad innym użytkiem, niż jego naciśnięcie, to te polecenia z menu kontekstowego, które odnoszą się do pojedynczego użytka – zmienią zakres swojego działania - na zakres użytków.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ