Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.4. Położenie strony w polu użytka

Jeżeli strona umieszczana w polu użytka (a właściwie jej TrimBox) ma rozmiary równe rozmiarom użytka, to sposób jej położenia – czyli wyrównania jej narożników z narożnikami użytka jest bez znaczenia. Strona taka pole użytka wypełnia całkowicie.

Jeżeli strona umieszczana w polu użytka (a właściwie jej TrimBox) ma rozmiary większe niż rozmiary użytka, to sposób jej położenia jest również bez znaczenia. Rozmiar strony większy niż odpowiedni rozmiar użytka jest zawsze centrowany względem użytka. Strona taka pole użytka również wypełnia całkowicie.

Jeżeli strona umieszczana w polu użytka ma rozmiary mniejsze niż rozmiar użytka, to można zmienić domyślny sposób jej umieszczania. Zmiana sposobu wyrównania narożników użytka i umieszczonej w nim strony jest możliwa po wybraniu jednego z poleceń rozwijanego menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy.

Przykład poniżej pokazuje jak będzie umieszczona strona A5 w polu użytka o rozmiarach A4 w zależności od sposobu wyrównania narożników.


Domyślne wyrównanie stron

Jeżeli strona jest umieszczona na kolumnie nieparzystej – to jest wyrównywana do lewej strony użytka, jeżeli na kolumnie parzystej – do prawej strony użytka.

Jeżeli strona jest umieszczona w wierszu nieparzystym – to jest wyrównywana do górnej krawędzi użytka, jeżeli w wierszu parzystym – to do dolnej krawędzi użytka.

Połączenie tych dwóch zasad skutkuje domyślnym wyrównywaniem użytków jak na rysunku poniżej.

Dla druków dwustronnych - dla drugiej strony arkusza wyrównanie użytków jest symetryczne.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ