Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.12. Pułapki w montażu akcydensów

Montaż z różnymi spadami

Program Impozycjoner umożliwia definiowanie spadów użytka niezależnie.

Pozwala także na bardziej ekonomiczne rozmieszczanie użytków (patrz artykuł Rozmieszczanie ekonomiczne). Jednak, jeżeli np. zmniejszenie jednego ze spadów ma spowodować, ze na arkuszu zostanie umieszczonych więcej użytków, to sugerujemy, aby zmniejszać spady parami (np. jeżeli wystarczy zmniejszenie jednego ze spadów, np. lewego, o 2 mm – to lepiej zmniejszyć spad lewy i prawy o 1 mm).

Błędny montaż wykonany z różnymi spadami może utrudnić, lub wręcz uniemożliwić prawidłowe rozcięcie arkusza. W przykładzie poniżej użytek w drugiej kolumnie i drugim wierszu jest niepotrzebnie obrócony.

A4 do DL poziomo

Pomimo tego, że program dba o prawidłowe obroty użytków dla różnych typów arkuszy drukowanych dwustronnie, wykonanie próbnego wydruku (choćby przeskalowanego, na zwykłej drukarce) wydaje się być koniecznością. Optyczna kontrola poprawności montażu tylko na ekranie zarezerwowana jest dla operatorów z dużym doświadczeniem.

Istnieje cała grupa akcydensów, co do których reguły rządzące obrotami użytków w programie Impozycjoner - nie mają zastosowania. Wykonanie makiety i sprawdzenie poprawności montażu pozwala na uniknięcie katastrofy.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ