Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.10. Rozmieszczanie ekonomiczne

Jednym z poleceń dostępnych pod prawym klawiszem myszy na dowolnym użytku jest polecenie Rozmieść ekonomicznie... wywołujące moduł umożliwiający obliczenie ilości użytków możliwych do umieszczenia na zdefiniowanych rozmiarach papierów z uwzględnieniem powierzchni zajmowanej przez rysowane przez program znaczniki, opisy itp. Rozmiary papierów definiuje się w oknie dialogowym Opcje i ustawienia.

Obliczenie możliwej ilości użytków polega na określeniu maksymalnych rozmiarów siatki użytków (ilości kolumn i wierszy).

[1] Element do określenia chwytu maszyny, czyli rozmiaru powodującego zmniejszenie pionowego rozmiaru arkusza papieru, na którym jest wykonywana impozycja. Wymiary dostępnego obszaru na arkuszu, na którym można umieszczać użytki, są zmniejszone o wielkość powierzchni zajmowanej przez paski kontroli koloru, znaczniki, pasery i inne elementy dodatkowe.

[2] i [3] Kolumna oznaczona jako Kolumna+1 oraz wiersz oznaczony Wiersz+1 pokazują, o ile mm zostanie przekroczony rozmiar dostępnego obszaru, jeżeli zwiększymy wartości wyliczone w kolumnach Kolumn i Wierszy o jeden.

Jeżeli wartość ta jest niewielka, to czasami warto jest jej poszukać poprzez np. zmniejszenie wielkości spadów, długości znaczników, itp.

W momencie pojawienia się okna Rozmieść ekonomicznie na ekranie, zaznaczany jest ten wiersz w tabeli, dla którego procentowe pokrycie powierzchni dla proponowanej przez program ilości kolumn i wierszy będzie największe (kolumna %).

Obliczenia maksymalnej ilości kolumn i wierszy są wykonywane przez program dwukrotnie: dla użytka bez obrotu (0°) i z obrotem 90° (szare tło). Zaznaczenie wiersza z odpowiednią ilością kolumn i wierszy oraz naciśnięcie klawisza Wybierz spowoduje zamknięcie okna dialogowego i powrót do głównego okna programu ze zmienioną ilością użytków i z wybranym kątem obrotu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ