Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.11. Symetryczność spadów

W drukach dwustronnych spady na drugiej stronie arkusza (dla arkuszy pełnych) są symetryczne do strony pierwszej. W drukach dwustronnych arkuszami niepełnymi - spady na odpowiedniej drugiej połówce arkusz są symetryczne do pierwszej połówki. Czyli np. na pierwszej stronie arkusza dwustronnego przez markę boczną, ustalenie spadu lewego = 10 mm i spadu prawego = 5 mm, spowoduje, że na stronie drugiej tego arkusza – spad lewy będzie równy 5 mm, a spad prawy równy 10 mm (przy obrocie użytków 0°).

Do kontroli symetryczności spadów może służyć przełącznik obok eleentów regulujących wielkość spadów. Jego włączenie spowoduje, że na uproszczonym podglądzie zaznaczany czerwonym kolorem jest spad, którego element regulujący jest aktualnie wyróżniony kolorem czerwonym.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ