Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Użytek wieloarkuszowy

Przełącznik użytek zwykły/użytek wieloarkuszowy zmienia sposób działania programu podczas zmiany parametrów użytka. Jeżeli jego stan to użytek zwykły, to zmiana parametrów dowolnego użytka na arkuszu (wypełnienie stroną pdf, wyczyszczenie, obrót, wyrównanie strony w polu użytka) - dotyczy tylko bieżącego arkusza.

Jeżeli jego stan to użytek wieloarkuszowy (zaznaczony dodatkowo kolorem czerwonym) to zmiana dotyczyć będzie użytków na wszystkich arkuszach, leżących w tym samym miejscu, co użytek zmieniany.

Przykład 1: Przełącznik użytek zwykły/użytek wieloarkuszowy jest wyłączony. Zmiana (zajęcie użytka) lewego górnego użytka przez pierwszą stronę z Tabeli stron do impozycji odbywa się tylko na bieżącym arkuszu (nr 1). Ten sam użytek na arkuszu nr 2 – jest wolny. Gdy przełącznik jest włączony, zmiana (zajęcie użytka) odbywa się na wszystkich arkuszach.


Przykład 2: Tę funkcję programu można wykorzystać do łatwego przygotowania montażu do druku cyfrowego z wykorzystaniem duplexu - prac (np. personalizowanych) mających wspólną drugą stronę.

W etapie 1 wykonujemy montaż pierwszych stron arkuszem jednostronnym, następnie (etap 2) zmieniamy rodzaj arkusza na dwustronny i po wczytaniu na koniec Tabeli stron do impozycji - pliku pdf ze wspólną drugą stroną - wypełniamy wszystkie parzyste strony arkuszy tą stroną, jako użytki wieloarkuszowe (etap 3).

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ