Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

2.9. Użytek wieloarkuszowy

Przełącznik użytek zwykły/użytek wieloarkuszowy zmienia sposób działania programu podczas zmiany parametrów użytka. Jeżeli jego stan to użytek zwykły, to zmiana parametrów dowolnego użytka na arkuszu (wypełnienie stroną pdf, wyczyszczenie, obrót, wyrównanie strony w polu użytka) - dotyczy tylko bieżącego arkusza.

Jeżeli jego stan to użytek wieloarkuszowy (zaznaczony dodatkowo kolorem czerwonym) to zmiana dotyczyć będzie użytków na wszystkich arkuszach, leżących w tym samym miejscu, co użytek zmieniany.

Przykład 1: Przełącznik użytek zwykły/użytek wieloarkuszowy jest wyłączony. Zmiana (zajęcie użytka) lewego górnego użytka przez pierwszą stronę z Tabeli stron do impozycji odbywa się tylko na bieżącym arkuszu (nr 1). Ten sam użytek na arkuszu nr 2 – jest wolny. Gdy przełącznik jest włączony, zmiana (zajęcie użytka) odbywa się na wszystkich arkuszach.


Przykład 2: Tę funkcję programu można wykorzystać do łatwego przygotowania montażu do druku cyfrowego z wykorzystaniem duplexu - prac (np. personalizowanych) mających wspólną drugą stronę.

W etapie 1 wykonujemy montaż pierwszych stron arkuszem jednostronnym, następnie (etap 2) zmieniamy rodzaj arkusza na dwustronny i po wczytaniu na koniec Tabeli stron do impozycji - pliku pdf ze wspólną drugą stroną - wypełniamy wszystkie parzyste strony arkuszy tą stroną, jako użytki wieloarkuszowe (etap 3).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ