Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.5. Arkusz pełny i niepełny

Arkusz niepełny to taki, w którym do zadrukowania jego drugiej strony użyto tych samych płyt, co przy druku strony pierwszej. Tych samych płyt lub tego samego pdfa w urządzeniach cyfrowych. Na arkuszach niepełnych rozmieszczane są strony, które nie zmieściły się na arkuszach pełnych. Ilość różnych stron na arkuszu niepełnym jest mniejsza, niż ilość użytków - występują powielone strony 2, 4 lub 8 razy.

Jeżeli ilość stron impozycjonowanego dokumentu jest taka, że po wypełnieniu arkuszy pełnych - pozostają strony które nie zostały ujęte, program umieszcza je na jednym (lub kliku) arkuszach niepełnych.

Arkusze niepełne oznaczane są kolorem szarym w tabeli arkuszy.

Przykład: dla publikacji składającej się z 40 stron (16 stron na arkuszu, oprawa klejona) – na pierwszym pełnym arkuszu zostanie umieszczonych 16 stron dokumentu, na drugim – kolejne 16. Razem: 32 strony. Ponieważ w dokumencie jest 40 stron, pozostałe 8 stron zostanie umieszczonych na arkuszu niepełnym. Są to strony o numerach 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.


O tym, że właśnie te strony zostaną ujęte na arkuszu niepełnym decyduje przyjęta zasada, która każe na arkuszach niepełnych umieszczać strony o takich numerach, aby arkusz niepełny nie był arkuszem ostatnim (dla oprawy klejonej). Ostatnim arkuszem powinien być zawsze arkusz pełny. W powyższym przykładzie występuje jeden arkusz niepełny, o numerze 2(N).

Przykładowy arkusz niepełny jest oznaczony jako 2x8B. To oznaczenie informuje, że na arkuszu jest 8 różnych stron dokumentu, każda powielona dwa razy. Po wydrukowaniu pierwszej strony arkusza, obróceniu na drugą stronę przez markę boczną B i jej zadrukowaniu, następnie rozcięciu na 2 części wzdłuż krótszej osi – powstaną dwa mniejsze arkusze, na każdym po 8 stron.

Kolejność arkuszy niepełnych i ostatniego arkusza pełnego (czyli ostatnich arkuszy w bloku) można ustalić jako domyślne dla kolejnych montaży – po wybraniu polecenia Definiuj domyślną kolejność arkuszy niepełnych. Można też zmieniać położenie arkuszy niepełnych dla aktualnie wykonywanej impozycji (polecenie Zmień położenie arkuszy niepełnych...). Polecenia te są dostępne pod prawym klawiszem myszy w Tabeli arkuszy. Więcej: Domyślna kolejność arkuszy niepełnych.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ