Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.7. Domyślna kolejność arkuszy niepełnych

Domyślną kolejność arkuszy niepełnych i ostatniego arkusza pełnego ustala się dla:

 • bloku książki (Klejona • arkusz obok arkusza),
 • zeszytu (Zeszytowa • arkusz w arkusz),
 • dla niekompletnej składki, składającej się z mniejszej ilości arkuszy pełnych - lub z arkuszy pełnych i niepełnych lub samych arkuszy niepełnych) w oprawie szyto-klejonej (Szyto-klejona (x arkuszy w składce)

dla każdej liczby stron na arkuszu niezależnie.

Przykład: dla oprawy Klejonej • arkusz obok arkusza i 16 stron na arkuszu, domyślna kolejność arkuszy niepełnych to (o ile wystąpią wszystkie, np. dla pracy 46 stronicowej):

 • arkusz 2x8
 • arkusz 4x4
 • arkusz 8x2
 • jako ostatni arkusz pełny 1x16

Chcąc zmienić kolejność arkusza 2x8 z 8x2: w wyświetlonym oknie dialogowym, kolejność arkuszy ustala się przeciągając wybrany arkusz na właściwe miejsce.

Ważne: w przypadku oprawy szyto-klejonej ustala się kolejność arkuszy w składce niekompletnej. Składka niekompletna jest domyślnie przedostatnią składką w bloku. Możliwe jest ustalenie położenia składki niekompletnej w bloku (oraz zmianę ich liczby) za pomocą polecenia Zmień położenie składki niekompletnej.


Dowolna regulacja położenia arkuszy niepełnych bloku klejonym i zeszycie

Po rozłożeniu stron na arkuszach (przy domyślnej kolejności arkuszy) możliwe jest dowolna regulacja położenia arkuszy niepełnych i arkusza specjalnego (dla 12 stron na arkuszu) dla aktualnie wykonywanej impozycji. Do tego celu służy okno dialogowe Określanie położenia arkuszy niepełnych w bloku, dostępne po wybraniu polecenia Zmień położenie arkuszy niepełnych (o ile istnieją) w Tabeli arkuszy.

Przykład: dla oprawy Klejonej • arkusz obok arkusza i 16 stron na arkuszu, wystąpią dwa arkusze pełne i trzy arkusze niepełne. Domyślna kolejność arkuszy to:

 • arkusz pełny 1x16
 • arkusz 2x8
 • arkusz 4x4
 • arkusz 8x2
 • jako ostatni arkusz pełny 1x16.

Można zmienić położenie dowolnego arkusza niepełnego w bloku poprzez jego "przeciągnięcie" w nowe miejsce (np. arkusze niepełny 8x2 jako pierwszy, potem dwa arkusze pełne i na końcu: arkusz 2x8 i arkusz 4x4) w oknie Określanie położenia arkuszy niepełnych w bloku:

Uwaga! Każdorazowe ponowne przeliczenie rozkładu stron (np. jakakolwiek zmiana liczby stron na arkuszu, sposobu falcowania, rodzaju oprawy lub liczby arkuszy w składce), a także zastępowanie plików w Tabeli stron do impozycji – przywróci domyślne położenie arkuszy niepełnych.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ