Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.6. Rodzaje arkuszy niepełnych

O ilości i rodzajach arkuszy niepełnych decyduje liczba stron, które nie zostały ujęte na pełnych arkuszach - reszta z liczby stron do impozycji / ilość stron na arkuszu.

Zestawienie liczb i rodzajów arkuszy niepełnych dla oprawy klejonej i/lub zeszytowej (w oprawie zeszytowej liczba stron musi być podzielna przez 4):

Dla 16 stron na arkuszu:

 • reszta = 14 (np. dla pracy 46 stronicowej): arkusz 2x8 + arkusz 4x4 + arkusz 8x2
 • reszta = 12 (np. dla pracy 44 stronicowej): arkusz 2x8 + arkusz 4x4
 • reszta = 10 (np. dla pracy 42 stronicowej): arkusz 2x8 + arkusz 8x2
 • reszta = 8 (np. dla pracy 40 stronicowej): arkusz 2x8
 • reszta = 6 (np. dla pracy 38 stronicowej): arkusz 4x4 + arkusz 8x2
 • reszta = 4 (np. dla pracy 36 stronicowej): arkusz 4x4
 • reszta = 2 (np. dla pracy 34 stronicowej): arkusz 8x2

Jeżeli reszta = 14, to należy rozważyć, czy dodanie 2 stron nie uprości procesu wykonania książki. Po dodaniu 2 stron powstanie jeszcze jeden arkusz pełny (reszta = 0), zamiast trzech arkuszy niepełnych - co wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Generalnie powinna obowiązywać zasada, że ilość stron w książce - jeżeli nie jest podzielna przez 4 - jest błędem.

Dla 12 stron na arkuszu:

Dla 12 stron nie występują w programie arkusze niepełne, tylko arkusze specjalne.

 • reszta 10 (np. dla pracy 34 stronicowej): arkusz specjalny 1x10 (pełny, z dwoma użytkami pustymi)
 • reszta 8 (np. dla pracy 32 stronicowej): arkusz specjalny 1x8 (pełny, z czterema użytkami pustymi)
 • reszta 6 (np. dla pracy 38 stronicowej): arkusz specjalny 2x2 + 2x4
 • reszta 4 (np. dla pracy 28 stronicowej): arkusz specjalny 3x4
 • reszta 2 (np. dla pracy 26 stronicowej): arkusz specjalny 6x2

Dla 12 stron na arkuszu: podobnie jak dla arkuszy niepełnych, kolejność arkuszy specjalnych ustala się przeciągając wybrany arkusz (ostatni pełny lub arkusz specjalny) na właściwe miejsce w oknie dialogowym Definiowanie kolejności arkuszy niepełnych.

Dla 8 stron na arkuszu:

 • reszta 6 (np. dla pracy 14 stronicowej): arkusz 2x4 + arkusz 4x2
 • reszta 4 (np. dla pracy 12 stronicowej): arkusz 2x4
 • reszta 2 (np. dla pracy 10 stronicowej): arkusz 4x2

Dla 4 stron na arkuszu:

 • reszta 2 (np. dla pracy 6 stronicowej): arkusz 2x2

W przypadku montażu do druku cyfrowego układami w stosie – arkusze niepełne nie występują.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ