Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.4. Rodzaje opraw - wariant C programu

Klejona • arkusz na arkusz (w stosie)

Arkusze nie są falcowane, tylko układane płasko jeden NA drugim (ANA). Gdyby udało się tak ułożone arkusze jednocześnie sfalcować (wszystkie razem), to otrzymalibyśmy w ten sposób wkład kartkowy z prawidłową kolejnością stron.

Gdy jednak falcowanie zostanie zastąpione cięciem i powstałe w ten sposób stosy będą układane jeden na drugim zgodnie ze schematem falcowania, to okaże się, że jest to szybki sposób na złożenie jednego egzemplarza pracy gotowego do klejenia. Strony na arkuszach są ułożone w stosie.


Klejona • strony powielone (w stosie)

Na każdej stronie arkusza jest powielona ta sama strona pdf (np. na stronie pierwszej arkusza nr 1 jest powielona x razy strona nr 1, na stronie drugiej arkusza nr 1 jest powielona x razy strona nr 2, na stronie pierwszej arkusza nr 2 jest powielona x razy strona nr 3, itd.) Po wydrukowaniu kompletu arkuszy i rozcięciu całości na pojedyncze użytki, otrzymuje się kilka skompletowanych wkładów kartkowych gotowych do klejenia, bez konieczności zbierania pojedynczych kartek.

Liczba bloków = liczba użytków na stronie arkusza.


Klejona • kartki powielone (w stosie)

Na każdej stronie arkusza są powielone dwie te same strony pdf leżące w takiej samej odległości od okładki. Po wydrukowaniu kompletu arkuszy i rozcięciu całości na pojedyncze użytki, otrzymuje się kilka skompletowanych bloków gotowych do klejenia, bez konieczności zbierania pojedynczych kartek w blok. Połowa bloków jest ułożona w kolejności od ostatniej do pierwszej strony, połowa od pierwszej do ostatniej.

Liczba bloków = liczba użytków na stronie arkusza.


Zeszytowa • arkusz na arkusz (w stosie)

Układ identyczny do Klejona • arkusz na arkusz (w stosie), ale zostają włączone elementy typowe dla oprawy zeszytowej. Po rozcięciu kompletu arkuszy na "czwórki" i złożeniu zgodnie ze schematem falcowania, otrzymuje się gotowy do oprawy zeszytowej jeden komplet "czwórek".


Zeszytowa • „czwórki” powielone (w stosie)

Na każdej stronie arkusza są powielone dwie te same strony pdf leżące w takiej samej odległości od okładki. Po wydrukowaniu kompletu arkuszy i rozcięciu całości na pojedyncze "czwórki", otrzymuje się kilka skompletowanych wkładów gotowych do oprawy zeszytowej. Ilość kompletów = ilość użytków na stronie arkusza /2.

Układ identyczny do Klejona • kartki powielone (w stosie), ale zostają włączone elementy typowe dla oprawy zeszytowej.


Szyto-klejona ("Czwórek" w składce: x)

Odmianą oprawy szyto-klejonej arkuszy jest oprawa szyto klejona „czwórek”.

Jeżeli liczba „czwórek” w składce będzie równa 1, to możliwe jest wykonanie oprawy klejonej „czwórek”, czyli wkładu wieloskładkowego jednoarkuszowego (zamiast klejenia pojedynczych kartek).

Składka niekompletna

Jeżeli liczba „czwórek” jest taka, że występuje składka niekompletna (składająca się z mniejszej ilości „czwórek”), to taka składka jest domyślnie składką przedostatnią w bloku.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ