Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.12. Schemat falcowania

Schemat falcowania oznaczany jest w programie Impozycjoner ciągiem trzyznakowych fraz oddzielonych dwukropkiem. Ilość fraz równa jest ilości złamań.

Fraza składa się z litery, cyfry i litery. Litera pierwsza oznacza która część arkusza jest zaginana (P –prawa, L –lewa, G –górna, D – dolna), cyfra oznacza miejsce łamania (2 – w połowie, 3 – w jednej trzeciej, jeżeli np. poprzedzająca litera to L, to w 1/3 z lewej strony), ostatnia litera to kierunek łamania (P – pod pozostałą część arkusza, N – nad pozostałą część arkusza).

Dodatkowo, w nawiasach podano alternatywne oznaczenia używane w niektórych drukarniach (X – falcowanie na krzyż, V – łamanie na pół, Z i C – łamanie na trzy części).

Naczelną zasadą przy rozszyfrowywaniu zapisu schematu falcowania jest ułożenie arkusza pierwszą stroną na górze. Drugą jest to, aby strona o najniższym numerze nie zmieniła swojego położenia.


Przykład 1: L2P:G2P:L2P dla arkusza 16 stronicowego

L2P:G2P:L2P

L2P – taki zapis w drugiej grupie cyfr i liczb oznacza złamanie z Lewej strony arkusza na 2 części i schowanie zaginanej części Pod spód.

L2P:G2P:L2P

G2P – taki zapis na trzeciej pozycji oddzielonej dwukropkiem oznacza zgięcie już złamanego we wcześniejszym kroku arkusza z Góry na 2 części i schowanie zaginanej części Pod spód.

L2P:G2P:L2P

L2P – taki zapis w czwartej grupie cyfr i liczb oznacza takie samo łamanie jak opisane wcześniej (z Lewej, na 2 części, Pod spód), tyle tylko że dotyczy arkusza już złamanego dwukrotnie wcześniej.


Przykład 2: G2P:L2P (dla poziomej orientacji użytka)

G2P:L2P

G2P:L2P

Oznaczenie schematu falcowania jest przepisem do wykonania makiety dla operatora falcerki. Sposób ustawienia noży i kaset w maszynie (zależny od konkretnego modelu) z reguły nie sprawia już problemu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ