Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

4.2. Włączanie i wyłączanie stron arkuszy impozycyjnych

Wyłączenia dowolnej strony arkusza impozycyjnego ze zbioru stron wykonywanych po naciśnięciu klawisza WYKONAJ IMPOZYCJĘ, można wykonać poprzez wybranie polecenia Druk: wyłącz widocznego po naciśnięciu prawego klawisza myszy na wybranym wierszu Tabeli arkuszy. Identycznie włącza się strony wcześniej wyłączone (Druk: włącz).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ