Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

3.1. Panel Impozycja wykrojników

Funkcje pozwalające na ekonomiczną impozycję wykrojników zadrukowanych jednostronnie (czyli inaczej: kształtów nieregularnych) zostały zebrane w rozwijalnym panelu Impozycja wykrojników dostępnym w rozwijalnym, bocznym panelu Druk cyfrowy/Druk offsetowy. Panel „Impozycja wykrojników” jest dostępny po wybraniu opcji druku jednostronnego.

Impozycja wykrojników polega na przesuwaniu kolumn i/lub wierszy wypełnionej siatki użytków o określoną odległość (w pionie i poziomie) podaną w milimetrach.

Impozycja pdf: Impozycjoner (R)

  • [1] Elementy regulujące przesunięcie wierszy i kolumn o określoną przez nie wartość. W zależności od wartości (dodatnia lub ujemna) następuje przesunięcie parzystych lub nieparzystych elementów określonych przez element [2] (wierszy lub kolumn).
  • [2] Element określający to, czy będą przesuwane wiersze czy też kolumny.
  • [3] Włączenie tego elementu powoduje wyzerowanie wszystkich przesunięć bez zerowania wartości emenetów [1]. Służy głównie do chwilowego wyłączenia przesunięć w celu wypełnienia arkusza metodą wybrania strony z Tabeli stron do impozycji i klikania na wybranym użytku.
  • [4] [5] Włączenie elementu [4] powoduje nałożenie na podgląd montowanego arkusza pliku pdf określonego przez element [5]. Funkcje te służą do dopasowania montowanych stron do istniejącego wykrojnika (np. dostarczonego z zewnątrz).
  • [6] Zeruje wszystkie przesunięcia (wartości elementów [1]).
  • [7] Jeżeli ten element jest włączony, to krańcowe użytki (prawe lub dolne – w zalezności od tego, czy wybrano przesuwanie kolumn lub wierszy) – jeżeli są puste, to nie są uwzględniane przy liczeniu pola zadruku. Opcja umożliwia montaż wykrojników z różną ilością użytków w kolejnych wierszach lub kolumnach (np: pierwszy wiersz: trzy użytki, drugi: dwa użytki, trzeci: trzy użytki, itd.).
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ