Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

3.3. Przesuwanie kolumn

Przykład 1: jeżeli przy wybranym przesuwaniu kolumn, element GÓRA/DÓŁ ma wartość dodatnią – kolumny parzyste są przesuwane w górę. Jeżeli ujemną – w dół.

Przykład 2: jeżeli przy wybranym przesuwaniu kolumn element LEWO/PRAWO ma wartość dodatnią – wszystkie kolumny przesunięte są w prawo. Jeżeli ma wartość ujemną – wszystkie kolumny przesunięte są w lewo.

Przykład 3: kolumny parzyste są przesunięte w dół o 70 mm, wszystkie kolumny w lewo o 30 mm. Włączony rzeczywisty podgląd montowanego arkusza. Przykładowy użytek obrócony o 90°.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ