Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

3.2. Przesuwanie wierszy

Przykład 1: Przy wybranym przesuwaniu wierszy element GÓRA/DÓŁ ma wartość dodatnią – wszystkie wiersze przesunięte są w dół. Jeżeli ma wartość ujemną - wszystkie wiersze przesunięte są w górę.

Przykład 2: przy wybranym przesuwaniu wierszy, jeżeli element LEWO/PRAWO ma wartość dodatnią – wiersze nieparzyste są przesuwane w prawo. Jeżeli ujemną – w lewo.

Przykład 3: wiersze nieparzyste są przesunięte w prawo o 70 mm, wszystkie wiersze w górę o 30 mm. Włączony rzeczywisty podgląd montowanego arkusza.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ