Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

3.6. Uwagi do impozycji wykrojników

Podpowiedź 1:

Aby wykonać poglądowy plik pdf z nałożonym wykrojnikiem, należy nacisnąć klawisz umożliwiający zapisanie widocznego podglądu do pliku pdf (w grupie przycisków sterujących podglądem).


Podpowiedź 2:

W przypadku impozycji, w której np. co drugi wiersz zawiera o jeden użytek mniej, należy włączyć opcję POMIJAJ KRAŃCOWE PRAWE – JEŻELI PUSTE. Pozwoli to na pominięcie przy obliczaniu pola zadruku wolnych użytków leżących z prawej strony arkusza (przy przesuwaniu wierszy) lub lezących na dole arkusza (przy przesuwaniu kolumn).


Podpowiedź 3:

Ważne, by TrimBox strony pdf z obrazem wykrojnika i grafiką pudełka był identyczny. W przeciwnym wypadku należy włączyć centrowanie obrazu strony w polu użytka – zarówno na arkuszu z wykrojnikiem, jak i grafikami. Oczywiście, niezależnie od rozmiarów strony pdf – wykrojnik musi „pasować” do strony z grafiką.


Podpowiedź 4:

Pdfy z drukowanym grafikami muszą posiadać przezroczysty obszar poza spadem. Aby sprawdzić, czy obszar poza spadem jest przezroczysty, należy w używanej przeglądarce pdf – włączyć opcję pokazywania siatki przezroczystości. Na przykładzie poniżej, tylko plik Box_1.pdf jest dobry.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ