Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.11. Druk offsetowy - opcje

W trybie druku offsetowego dostępnych jest sześć opcji definiujących rozmiar impozycyjnego pliku pdf. Każdy z nich może mieć włączone (lub wyłączone) rysowanie znaczników marki bocznej.

Przełącznik POKAZUJ RELACJE PŁYTA > PAPIER > PDF pokazuje wzajemne relacje położenia między wybraną płytą offsetową, wybranym arkuszem papieru i generowanym pdfem impozycyjnym. Ponieważ ilość tak przekazywanych informacji może w szczególnych sytuacjach przeszkadzać w planowaniu arkusza, to za jego pomocą można wyłączyć pokazywanie tych wzajemnych relacji. Stan tego przełącznika nie wpływa na wygląd finalnych plików impozycyjnych (tylko na wyświetlany podgląd).

Rozmiar pdfa impozycyjnego pokazuje czerwona ramka.

Jeżeli zostanie wybrana opcja ustalająca rozmiar pdfa równy rozmiarowi poddruku – a pdf z poddrukiem będzie dwustronny, to na stronach nieparzystych arkuszy zostanie użyta pierwsza strona poddruku, a na stronach parzystych – druga. Ewentualne pozostałe strony poddruku nie są brane pod uwagę. Własne pliki z poddrukami należy zapisać w folderze „MyImpozycjoner/Pre-print/Offset”.

Wzajemne relacje między płytą, papierem i pdfem ustawia się w panelu Papiery i płyty. Definicje płyt i papierów do druku offsetowego określa się w oknie dialogowym Opcje i ustawienia.

Margines techniczny („na łapki”) to określenie obszaru papieru służącego do jego „złapania” i prowadzenia przez agregaty maszyny drukarskiej. O jego wartość zmienia się dostępna wysokość papieru.

Chwyt (punch, grip) jest regulatorem odległości pierwszego możliwego do narysowania elementu impozycji od krawędzi płyty. W oknie dialogowym Opcje i ustawienia w zakładce Inne można wybrać definicję chwytu. WERSJA A: chwyt oznacza odległością od dolnej krawędzi płyty do początku pierwszego rysowanego elementu. WERSJA B: oznacza odległość między krawędzią płyty a pierwszym poziomym znacznikiem rozmiaru netto, także wtedy, gdy nie jest rysowany.

Przy wyborze pierwszej definicji, przy zmianie np. wielkości spadów lub długości znaczników, położenie poziomego znacznika cięcia jest ruchome. Przy wybranej drugiej definicji chwytu to położenie jest stałe, a zmienia się odległość od krawędzi płyty do początku pierwszego znacznika.


Jeżeli w folderze MyImpozycjoner/PDFs znajdzie się plik o nazwie HMB.pdf, to w momencie uruchomienia programu zostanie odczytany wymiar pierwszej strony takiego pliku. Jeżeli wielkość marginesu dolnego będzie większa niż odczytana wysokość poziomego paska kontrolnego, to zostanie uaktywniona opcja DODAJ HMB umożliwiająca umieszczenie na arkuszu pierwszej strony takiego pliku. Pasek poziomy to najczęściej pasek kontroli ekspozycji płyty offsetowej. Elementy umieszczone w obszarze marginesu dolnego nie będą drukowane, choć widoczne na płycie.


Włączenie przełącznika PRZESUŃ W PIONIE i przełącznika Centruj - spowoduje przesunięcie całego obrazu impozycji do góry o wielkość wyliczaną tak, że nastąpi zrównanie (centrowanie) poziomej osi pola zadruku (liczonego bez kostek paska kontroli koloru!) z poziomą linią wyznaczającą środek papieru. Opcja przydatna przy druku z perfektorem (z użyciem marki czołowej).


Jeżeli w folderze MyImpozycjoner/PDFs znajdzie się plik o nazwie SM.pdf (ważna wielkość liter), to w momencie uruchomienia programu zostanie odczytany wymiar pierwszej strony takiego pliku.

Znacznik marki bocznej to znacznik umożliwiający kontrolę „trzymania marki”. Powinien być tak umieszczony na płycie, aby jego środek wypadał dokładnie na krawędzi drukowanego arkusza papieru (po lewej i prawej stronie arkusza). Stąd też konieczna znajomość rozmiarów papierów, na których będzie drukowana dana praca.

Widoczna nad znacznikiem liczba to odległość w mm między środkami obu znaczników (szerokość papieru) dodawana przez program.

Znacznik można zdefiniować samodzielnie. Więcej o znacznikach marki bocznej w artykule Opcje i ustawienia.


Naciśnięcie klawisza Przesunięcie obrazu L<>P wywoła na ekran okno dialogowe, pozwalające na zdefiniowanie przesunięcia obrazu impozycji w lewo lub w prawo, dla każdej ze stron arkusza niezależnie. Fragment impozycji, który przy przesunięciu może znaleźć się poza papierem, jest barwiony kolorem fioletowym.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ