Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.1. Główne okno programu

 • [1] Przycisk START wywołujący menu pozwalające m.in. na wczytanie pliku z zapisanym projektem impozycji.
 • [2] Wstęga z narzędziami określającymi główne parametry montażu. Jej zawartość jest zależna wybranego rodzaju impozycji (akcydensy/książki). Wartości przełączników we wstędze można zapisać jako domyślne po naciśnięciu prawego klawisza myszy na wolnym miejscu wstęgi i wybraniu polecenia Zapisz ustawienia wstęgi jako domyślne przy uruchomieniu (oddzielnie dla modułu montażu akcydensów i oddzielnie dla modułu montażu książek.

 • [3] Wymiary pola zadruku, czyli wymiary obszaru, jaki zajmują montowane strony i rysowane przez program znaczniki. Liczba w nawiasie to wielkość, o jaką wystają po lewej i prawej stronie paski kontroli koloru (poza obszar pola zadruku).
 • [4] Przycisk umożliwiający zmianę kolorów interfejsu programu.
 • [5] Przycisk wywołujący wykaz programów dodatkowych.
 • [6] Obraz montowanego arkusza. Zawartość tej części interfejsu programu zależy od wybranego typu impozycji (akcydensy/książki).
 • [7] Panel z narzędziami służącymi do zarządzania podglądem montowanych arkuszy.
 • [8] Tabela stron do impozycji.
 • [9] Rozwijany panel zawierający elementy regulujące wygląd wynikowego pdfa impozycyjnego w zależności od rodzaju druku (cyfrowy/offsetowy).
 • [10] Zestaw przycisków włączających lub wyłączających elementy dodatkowe na arkuszu. Przycisk wyróżniony oznacza, że dany element jest rysowany. Parametry rysowanego elementu określa się po naciśnięciu lewego klawisza myszy. Prawy klawisz włącza/wyłącza rysowanie elementu.
 • [11] Przełącznik zestawu domyślnych wartości elementów dodatkowych rysowanych na arkuszu. Literowe oznaczenie każdego zestawu można zdefiniować po naciśnięciu prawego klawisza myszy. Dwukrotne naciśnięcie oznacza przywrócenie wartości znaczników do wartości domyślnych w obu zastawach.
 • [12] Naciśnięcie przycisku wywoła menu, z którego można uzyskać dostęp do folderu użytkownika „MyImpozycjoner” oraz zdefiniować opcje/ustawienia programu.
 • [13] Przycisk kopiujący zaznaczone wiersze Tabeli stron do impozycji z modułu akcydensów do modułu książek (i odwrotnie).
 • [14] Podsumowanie tabeli stron do impozycji.
 • [15] Przycisk generujący wynikowe pliki impozycyjne. Może zostać ukryty, gdyż jest powtórzony w rozwijanym panelu DRUK OFFSETOWY/DRUK CYFROWY.
 • [16] Część paska stanu pokazująca pełną ścieżkę pliku w zaznaczonym wierszu tabeli stron do impozycji.
 • [17] Część paska stanu informującego o rozmiarach użytka (netto i brutto) lub innych parametrach.
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ