Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.12. Opcje dodatkowe

[1] Jeżeli arkusze impozycyjne będą dwustronne, to włączenie tej opcji pozwoli na obracanie stron parzystych arkuszu o 180°.

[2] Klawisz wywołujący na ekran okno dialogowe, w którym użytkownik ma do wyboru 7 różnych opcji łączenia wynikowych plików impozycycyjnych.

[3] Przełączniki pozwalające na otwarcie ostatniego wygenerowanego pliku pdf oraz folderu z tym plikiem - po zakończeniu generowania arkuszy impozycyjnych.

[4] Jeżeli włączony, to do każdej strony każdego arkusza impozycyjnego zostanie wygenerowany dodatkowy plik (jpg) będący wynikiem kowersji pliku impozycyjnego na jpg. Czas potrzebny na wygenerowanie arkuszy impozycyjnych ulegnie wydłużeniu. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy w podczas łączenia plików wynikowych występuje generowanie pojedynczych stron arkuszy (bez łączenia).

[5] Jeżeli włączony, na każdy użytek zostaną nałożone elementy obrazujące jego parametry: prostokąty pokazujące obszar netto, brutto, wewnętrznego marginesu, numer wiersza ze stroną zajmującą użytek, ramkę z nazwą pliku oraz kod kreskowy (Code128) z nazwą pliku. Parametry elementów nakładanych (np. kolor, grubość linii, rodzaj) można definiować w oknie dialogowym Opcje i ustawienia > zakładka PODSUMOWANIE. Działanie przełącznika można obserwować po włączeniu rzeczywistego obrazu montowanych arkuszy (panel zarządzania podglądem). Arkusze z nałożonymi elementami oznaczającymi parametry użytka są zapisywane razem z arkuszami impozycyjnymi w tych samych folderach. Do nazwy mają dodaną frazę "--SUMMARY".

[6] Jeżeli włączony, to w pdfach impozycyjnych zostanie zdefiniowany obszar TrimBox będący sumą TrimBoxów wszystkich montowanych na arkuszu plików.

[7] Włączenie tego przełącznika wymusi optymalizację bitmap w plikach pdf podczas zapisu.

Uwaga! Optymalizacja bitmap ma sens tylko w przypadku, gdy na kilku stronach pdf występuje ta sama mapa bitowa (np. jako tło). Optymalizacja pdf powoduje, że w pliku pdf - zamiast wielokrotnego powielenia takiej bitmapy w strukturze pliku, występuje tylko jedna jej kopia i odwołania do niej. Pozwala to (w szczególnych sytuacjach) na znaczne zmniejszenie wielkości pliku (w MB), kosztem zwiększenia czasu na jego zapisanie.

[8] Jeżeli włączony, to w pdfach impozycyjnych zostaną dodane markery wymagane przez plotery tnące, zgodnie z aktualnymi ustawieniami modułu DODAJ ZNACZNIKI DLA PLOTERA TNĄCEGO. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy w podczas łączenia plików wynikowych występuje generowanie pojedynczych stron arkuszy.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ