Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.4. Panel zarządzania podglądem

 1. Pierwsze trzy przyciski regulują sposób dopasowania podglądu do okna przeglądarki: dopasowanie szerokości, dopasowanie szerokości + wysokości, dopasowanie wysokości.
 2. Ustala aktualny stopień powiększenie = 100%.
 3. Kolejne dwa przełączniki zwiększają lub zmniejszają aktualny stopień powiększenie o +30%/-30%. Skalę powiększenia można też regulować poprzez obroty kółka myszy.
 4. Włączenie powoduje przejście w tryb umożliwiający przesuwanie widocznego obszaru za pomocą myszy.
 5. Włączenie powoduje przejście w tryb umożliwiający wyświetlenie w oknie podglądu obszaru zaznaczonego myszą.
 6. Włączenie powoduje włączenie wymiarowania istotnych wartości na arkuszu. Wymiarowany jest pierwszy i ostatni wiersz oraz pierwsza i ostatnia kolumna.
 7. Naciśnięcie przełącznika powoduje wyrównanie rozmiarów podglądów obu stron.
 8. Przełącznik włącza/wyłącza rysowanie siatki milimetrowej.
 9. Naciśnięcie zapisuje widoczny podgląd do pliku pdf.
 10. Przełącznik zmienia typ podglądu z uproszczonego na rzeczywisty. Tryb uproszczony to taki, w którym montowane strony są przedstawianie w postaci symbolicznej, w trybie rzeczywistym – wyświetlany jest prawdziwa zawartość montowanych pdfów.
 11. Włącza symulowany podgląd montowanych stron. Uwaga: wyświetlanie podglądu rzeczywistego może trwać bardzo długo.

Ważne: przełączenie typu podglądu na rzeczywisty może znacznie spowolnić pracę programu. Wyświetlany podgląd może też w niektórych przypadkach pokazywać błędy lub nie wyświetlić się wcale. Nie powinno to mieć wpływu na finalny wygląd generowanych pdfów impozycyjnych.

Ze względu na ograniczenie wydajności programu w trybie podglądu rzeczywistego, zalecamy, aby projektowanie arkusza impozycyjnego odbywało się w trybie podglądu uproszczonego.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ