Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.8. Projekt impozycji

W programie Impozycjoner projektem nazywamy plik, zawierający kompletny obraz stanu programu. Pliki projektów programu Impozycjoner mają rozszerzenie *.impozycjoner i po prawidłowo przeprowadzonej instalacji, powinny mieć taką samą ikonę jak program.

W pliku z rozszerzeniem *.impozycjoner zapamiętywany jest kompletny stan programu, czyli wszystkie ustawienia znaczników, przełączników, tabele plików do impozycji, arkusze modułu montażu akcydensów i tabela arkuszy w module do montażu książek.

Funkcję zapisywania projektów można wykorzystać też do przygotowania predefiniowanych ustawień impozycji na różne maszyny (różne paski, różne pasery itp). Wystarczy zapisać projekt bez wypełniania użytków i tabeli stron do impozycji.

Jeżeli w oknie dialogowym Ustawienia w zakładce Ogólne jest zaznaczona opcja Zapisuj aktualny projekt przy generowaniu impozycji, to każdorazowo, podczas generowania arkuszy impozycyjnych, jest generowany plik z aktualnym projektem. Nazwa pliku z projektem jest tworzona wg takich samych zasad, jak nazwa pliku wynikowego będącego połączeniem wszystkich pojedynczych plików w jeden.

Projekt można też zapisać w dowolnym momencie, poprzez wybór polecenia Zapisz projekt... lub Zapisz projekt jako...

Wczytanie projektu do programu również może odbywać się poprzez wybór odpowiedniego polecenia w menu, jak również poprzez dwukrotne kliknięcie w ikonę pliku (przy zamkniętym programie).

Nazwa aktualnego projektu jest wyświetlana obok informacji o rozmiarach pola zadruku, na belce tytułowej programu.

Weryfikacja projektu

W plikach *.impozycjoner jest zapamiętywana pełna ścieżka do plików umieszczonych w tabeli stron do impozycji. Podczas otwierania projektu, program sprawdza obecność plików w zapamiętanych lokalizacjach.

Jeżeli to sprawdzenie zakończy się niepowodzeniem (brak pliku), to program szuka brakujących plików w folderze, z którego został wczytany plik z projektem.

Jeżeli szukany plik jest w tym folderze, to program zamieni ścieżkę dostępu do takiego pliku w tabeli na ścieżkę taką, jaką ma wczytywany plik *.impozycjoner. Jeżeli pliku nie ma oryginalnej lokalizacji i nie ma go też w folderze z projektem – plik zostanie oznaczony czerwonym kolorem w Tabeli stron do impozycji.

Ważne! Sprawdzana jest tylko obecność pliku. Nie są sprawdzane inne parametry (jak np. ilość stron czy ich rozmiary).


Program odmówi wykonania impozycji, jeżeli w Tabeli stron do impozycji są odwołania do nieistniejących plików.

Praca z projektami impozycji to funkcja testowa. W przypadku problemów z otwieraniem plików *.impozycjoner, prosimy o ich nadsyłanie na adres info@impozycjoner.com. Ich analiza pozwoli na doskonalenie tej usługi i unikanie błędów w przyszłości.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ