Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

1.6. Zestawy elementów dodatkowych

Klawisz przełączania między dwoma zestawami ustawień ma dwa stany, oznaczone domyślnie po instalacji - jako O i C, przełączane kolejnymi kliknięciami.

Przełącznik ma służyć przede wszystkim użytkownikom wykorzystującym program do druku na dwóch różnych ustawieniach (np. do druku cyfrowego i offsetowego) i potrzebują szybkiego narzędzia do przestawienia programu na inny zestaw znaczników. Klawisze zapisu i odczytu ustawień w oknach dialogowych znaczników, zapisują i odczytują ustawienia zgodne ze stanem tego przełącznika. W predefiniowanych ustawieniach (po instalacji) w zestawie C wyłączone zostało rysowanie paserów, wszystkie znaczniki są rysowane tylko kolorem czarnym, wyłączone jest rysowanie pasków kontroli koloru, montaż jest wykonywany z domyślnym wyjściem Druk cyfrowy.

Te drukarnie, które wykorzystują program tylko dla jednego rodzaju druku, mogą wykorzystać ten mechanizm jak przełącznik ustawień dla różnych maszyn. Zmiana stanu przełącznika jest sygnalizowana zmianą jego koloru i koloru wszystkich klawiszy w programie – zestaw O kolorem niebieskim, zestaw C – kolorem pomarańczowym.

Ważne! Ostatni używany zestaw jest zapamiętywany przez program przy jego zamknięciu. Każdorazowe uruchomienie programu odbywa się z ostatnio używanym zestawem jako aktywnym i przywraca wartości znaczników zdefiniowane jako domyślne dla tego zestawu.

Dopasowywanie zestawów

We wszystkich oknach dialogowych definiujących elementy rysowane przez program na arkuszu, naciśnięcie rozwijalnej strzałki obok klawisza „OK”, wywoła przycisk umożliwiający zapamiętanie widocznych parametrów wybranego znacznika - jako domyślnych dla aktualnego zestawu (niebieski/pomarańczowy).

Zapamiętanie wszystkich aktualnych parametrów znaczników jako domyślnych dla aktualnego zestawu można wykonać zbiorczo poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się obok przełącznika DRUK CYFROWY/DRUK OFFSETOWY.

Przykład: Jak zmienić kolor znacznika brutto na 100C 0M 0C 0K, ustawić domyślną wielkość wynikowego pliku pdf równą rozmiarowi SRA3 - i jak zapamiętać te ustawienia jako domyślne dla "pomarańczowego" zestawu znaczników?


Zmianę literowego oznaczenia zestawu można zmienić w oknie dialogowym dostępnym po naciśnięciu prawego klawisza myszy na przycisku.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ