Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

Licencjonowanie - wersja edukacyjna

18 października 2021 roku system licencjonowania opratego o HID i klucz licencyjny w postaci pliku Impozycjoner3. został wyłączony.

Program w wersji edukacyjnej nie jest aktywowany online - do działania wymaga serwera licencji. Serwer licencji to mały program instalowany jako usługa (uruchamiany razem z systemem), na jednym (dowolnym) komputerze w pracowni. Jego zadaniem jest rozsyłanie licencji do komputerów z zainstalowaną wersją edukacyjną programu Impozycjoner.

Szkołom oferujemy bezpłatną, zdalną pomoc w instalacji Serwera Licencji i programu na komputerach w pracowni. Prosimy administratorów o telefon: 502 153 341

Program w wersji edukacyjnej tym różni się od programu przeznaczonego dla klientów komercyjnych, że pobiera licencję z lokalnego, sieciowego serwera licencji, a nie z serwera licencji online. Licencjonowany online jest tylko serwer licencji edukacyjnych.

Serwer licencji oraz wersja edukacyjna programu nie posiadają okresu testowego ("trial" = 0 dni).

  WERSJA EDUKACYJNA - POBIERZ PROGRAM IMPOZYCJONER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

Ważne! Powyższa wersja programu służy tylko do instalacji programu w pracowni szkolnej!

Do zainstalowania serwera należy wybrać komputer, który będzie włączony w tym czasie, w którym będą uruchamiane programy na stanowiskach uczniowskich. Może to być komputer nauczyciela lub dowolny komputer ucznia. Jeżeli serwer licencji edukacyjnych nie będzie dostępny w sieci lokalnej, to program będzie działał w trybie demonstracyjnym tzn. do wynikowych plików pdf zapisywanych przez program zostanie dodany znak wodny.

Wskazówka nr 1: Po pomyślnej instalacji serwera licencji oraz po zainstalowaniu programu na komputerze ucznia (z poziomu konta administratora), prosimy o odszukanie w folderze z zainstalowanym programem C:\Program Files (x86)\Impozycjoner 3.9.3 EDU pliku o nazwie Impozycjoner.exe.config. Po otwarciu tego pliku w Notatniku sugerujemy zmianę wiersza o numerze 97, który powinien wyglądać tak:

na

gdzie w miejsce "Nazwa_serwera_licencji" wpisujemy - oczywiście - nazwę własnego komputera z działającym serwerem licencji. Zmiana ta pozwoli na uniknięcie konieczności wpisywania nazwy serwera przy każdym pierwszym uruchomieniu programu na każdym z kont utworzonym na komputerze. W ten sam sposób możemy zmienić też domyślny port, o ile zajdzie taka potrzeba (wiersz 103).

Wskazówka nr 2: Uruchomienie programu instalacyjnego z wiersza poleceń (w trybie administratora) z dodanym przełącznikem "quiet" uruchomi "cichą" instalację (bez widocznych okien dialogowych i ich kolejnego zatwierdzania). Dodanie kolejnego przełącznika "passive" pokaże tylko pasek postępu instalacji.

Liczba rozsyłanych przez serwer licencji wynosi 25. Możliwe jest dokupienie kolejnych stanowisk dla pracowni, w których ich liczba jest większa niż 25.

Na czas egzaminów będzie wydawana pracowniom wielostanowiskowa licencja komercyjna, ograniczona czasowo, pozwalająca na działanie programu na komputerach bez dostępu do sieci.

Każdy uczeń ma prawo do zainstalowania na komputerze domowym pełnej wersji komercyjnej, oferującej 30 dniowy okres testowy bez żadnych ograniczeń. Po zakończeniu okresu testowego program umożliwia pracę w trybie demonstracyjnym, czyli z dodanym znakiem wodnym do wynikowych plików pdf.

W tej wersji programu, ze względu na spory interpretacyjne co legalności takiego postępowania, nie wydajemy licencji na komputery domowe nauczycieli.

Uwaga! Licencja edukacyjna służy tylko do nauki. Nie jest dozwolone używanie jej do prac komercyjnych, np. w szkolnych drukarniach oferujących usługę drukowania komercyjnego.

Możliwe problemy

Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalować ręcznie, pobierając program instalacyjny z linków poniżej. Program Impozycjoner jest programem 32-bitowym, więc należy zainstalować wersję 32-bitową brakujących bibliotek. Podajemy też link do wersji 64-bitowej (nie zaszkodzi).

Wersja 32-bitowa: vc_redist.x86.exe

Wersja 64-bitowa: vc_redist.x64.exe

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ