Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

Licencjonowanie - wersja komercyjna

Licencja programu Impozycjoner jest licencją jednostanowiskową. Klucz aktywacyjny (w postaci ciągu cyfr i liter, np. HK4T-VPRB-5TJG-XT5T-BEXV-DR6R-V5) jest elementem definiującym uprawnienia użytkownika (rodzaje dostępnych modułów, czas użytkowania programu itp.).

W kluczu aktywacyjnym zakodowana jest informacja o zakupionej wersji językowej programu. Nie jest możliwe aktywowanie np. kluczem dla wersji niemieckiej programu – programu w innym języku.

Program od wersji 3.9.0 jest aktywowany online.

Program bez wprowadzonego klucza (bez licencji), a po zakończeniu okresu testowego (trial), pracuje w trybie demonstracyjnym. W trybie tym do generowwanych przez program plików pdf dodwany jest znak wodny. Program przechodzi w tryb demonstracyjny także po odinstalowaniu licencji.

Klucz licencyjny należy wprowadzić w oknie "Instalacja licencji Impozycjoner" wywoływanym po naciśnięciu klawisza Aktywacja/Dezaktywacja licencji w menu dostępnym po kliknięciu w ikonę Ustawienia (prawy, dolny narożnik głównego okna programu). Po wprowadzeniu poprawnego klucza, fakt zainstalowania licencji jest widoczny w pasku stanu programu.

Przenoszenie licencji na inny komputer

Licencję można samodzielnie przenosić między dwoma komputerami. Aby przenieść licencję na inny komputer (np. ze służbowego na domowy), należy licencję na komputerze "służbowym" odinstalować, a na komputerze domowym - zainstalować, przez podanie klucza licencyjnego (i odwrotnie).

Ważne: należy pamiętać, żeby odinstalowywać licencję przed przeniesieniem na inny komputer - licencja jest jednostanowiskowa i nie jest możliwe licencjonowanie programu tym samym kluczem jednocześnie na kilku komputerach.

Uwaga: licencję można przenosić między DWOMA wybranymi komputerami. Przeniesienie licencji na TRZECI komputer i jej odinstalowanie - spowoduje zablokowanie klucza na 24 godziny. Wcześniejsze odblokowanie będzie wymagało kontaktu z pomocą techniczną.

Możliwe problemy

Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalować ręcznie, pobierając program instalacyjny z linków poniżej. Program Impozycjoner jest programem 32-bitowym, więc należy zainstalować wersję 32-bitową brakujących bibliotek. Podajemy też link do wersji 64-bitowej (nie zaszkodzi).

Wersja 32-bitowa: vc_redist.x86.exe

Wersja 64-bitowa: vc_redist.x64.exe

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ