Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Dodaj znaczniki dla ploterów tnących

Dodaj znaczniki dla ploterów tnących to program który na wcześniej zmontowanych arkuszach impozycyjnych dorysowuje markery wymagane przez wybrane modele ploterów.

Pliki pdf po przetworzeniu mają dodaną frazę "--APM" (add ploter markers) do oryginalnej nazwy pliku.

Uwagi:

 • Dostępnych jest 5 typów markerów.
 • Wielkość określana jako Rozmiar jest też często nazywana polem ochronnym.
 • Grubość markera nie może być większa niż jego Rozmiar.
 • Ilość markerów na górnej osi X może być równa 0.
 • Ilość markerów na dolnej osi X nie może być mniejsza niż 2.
 • Markery pośrednie (pomiędzy markerami narożnymi) mogą być rysowane jako długie lub krótkie.
 • Strony pdf, na których są umieszczane markery określa się poprzez wybranie zakresu: Wszystkie, Parzyste lub Nieparzyste.
 • Przy niektórych typach markerów może zostać narysowana Krawędź natarcia, czyli linia określająca lewą stronę pdfa.
 • Wynikowy pdf może zostać obrócony o 270°.
 • Odległości między markerami są liczone od-do środka kreski oznaczającej marker.
 • Wysokość wynikowego pdf można regulować poprzez zmianę wartości marginesów lewego i prawego. Zmiana tych wartości jest też możliwa poprzez podanie szerokości wynikowego pdfa, określanego przez element widoczny po naciśnięciu prawego klawisza myszy na etykiecie „L/P” (w zakresie od szerokości minimalnej do +500 mm).
 • Wciśnięcie przycisku Przetwórz wszystkie pliki z folderu... (widocznego po rozwinięciu strzałki z prawej strony przycisku „START”), spowoduje dodanie markerów do wszystkich plików pdf we wskazanym folderze.

Pobierz do ćwiczeń plik użyty w filmie

Ponieważ program Impozycjoner nie pozwala na wygenerowanie pdfa z warstwami – należy przygotować plik montażowy dwustronny, gdzie na jednej ze stron jest obraz przeznaczony do druku, na drugiej – zmontowane wykrojniki. Obie strony powinny mieć identyczny rozmiar. Jeżeli rozmiar stron sa różne (ale rozmiary wykrojników i grafik sa dobre) to należy wycentrować wszystkie strony w polu użytka. O tym, na której stronie (z drukiem czy z wykrojnikami) mają być narysowane markery – decyduje model plotera. Każda strona wynikowego pdf jest zapisywana w osobnym pliku.

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ