Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

6.13. Generator kodów EAN13 (w.2)

To program, który generuje wielostronicowy plik pdf, których treścią są kody kreskowe, do których dane są pobierane z pliku tekstowego (każdy wiersz to osobny kod).

Dane z kodami powinny być zapisane w pliku tekstowym, w którym każdy wiersz zawiera nie mniej niż 12 cyfr. Po wskazaniu pliku tekstowego na dysku, przeprowadzana jest jego weryfikacja. W pierwszym kroku są usuwane wszystkie spacje, po czym:

wiersze z liczbą znaków mniejszą niż 12 oraz wiersze ze znakiem innym, niż cyfra – są zapisywane w nowym pliku tekstowym o nazwie identycznej, jak wskazany plik tekstowy, ale z dodaną frazą „_ERROR” do oryginalnej nazwy pliku.

Z pozostałych wierszy jest pobieranych pierwsze 12 i są one zapisywane w nowym pliku tekstowym o nazwie identycznej, jak wskazany plik tekstowy, ale z dodaną frazą „_OK” do oryginalnej nazwy pliku.

Do generowania kodów jest brany plik z dodaną frazą „_OK”. Program sam dodaje ostatnią, kontrolną cyfrę do kodu EAN 13.

Ważne! Kody na stronach pdf generowanych przez program, są Adnotacjami. Przed jakąkolwiek dalszą obróbką (skalowaniem, montażem) trzeba wykonać korektę pdf, polegającą na spłaszczaniu Adnotacji. Dopiero po tej operacji, kody zostaną zamienione na zwykłe obiekty wektorowe.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ