Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

6.17. Kreator kalendarzy

Kreator Kalendarzy to program, który zaznacza na podstawie kilku plików tekstowych oraz opracowanego wzorca graficznego – tworzy kalendaria dla każdego miesiąca wybranego roku. Dane potrzebne do wygenerowania kalendariów (nazwy miesięcy, nazwy dni tygodnia oraz wykaz imienin i świąt) są zapisane w trzech plikach tekstowych. Nazwy plików są dowolne.

Ważne! Do edycji plików tekstowych nie nadaje się systemowy Notatnik. Potrzebny jest edytor kodujący pliki w standardzie UTF-8. Proponujemy zainstalowanie darmowego programu Notepad++ (do pobrania ze strony https://notepad-plus-plus.org/. Każdy plik tekstowy musi być kodowany w standardzie UTF-8.

Budowa pliku zawierającego nazwy miesięcy

W najprostszej wersji to po prostu kolejna nazwa miesiąca w kolejnym wierszu. Tekst przed znakiem # (który nie musi wystąpić) pojawi się w pierwszym polu przeznaczonym na nazwę miesiąca.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Jeżeli w wierszu, po znaku #, pojawi się jakaś fraza, to zostanie ona umieszczona w drugim polu przeznaczonym na nazwę miesiąca. Obecność tej frazy po znaku # nie jest wymagana.

Styczeń#January • Januar
Luty#February • Februar
Marzec#March • März
Kwiecień#April • April
Maj#May • Mai
Czerwiec#June • Juni
Lipiec#July • Juli
Sierpień#August • August
Wrzesień#September • September
Październik#October • Oktober
Listopad#November • November
Grudzień#December • Dezember

Budowa pliku zawierającego nazwy dni tygodnia

Każdy wiersz w pliku zawierającym wykaz dni tygodnia zbudowany jest tak samo, jak wiersz w pliku z wykazem miesięcy. Fraza do znaku # to pierwszy wiersz w komórce tabeli z dniami tygodnia (główka tabeli). Fraza po znaku # to drugi wiersz w tej komórce. Fraza po znaku # jest opcjonalna.

Tydzień#Week • Woche
Poniedziałek#Monday • Montag
Wtorek#Tuesday • Dienstag
Środa#Wednesday • Mittwoch
Czwartek#Thursday • Donnerstag
Piątek#Friday • Freitag
Sobota#Saturday • Samstag
Niedziela#Sunday • Sonntag

Budowa pliku zawierającego wykaz imienin i świąt

Każdy wiersz w pliku zawierającym wykaz imienin i świąt składa się:

 • z frazy do pierwszego znaku #. Ta część wiersza ma znaczenie wyłącznie pomocnicze i służy do ułatwienia wyszukiwania kolejnych dni roku. Treść tej frazy jest dowolna, np.:
    01 01 2020#
    02 stycznia 2020#
    03/01/2020#
 • z frazy po pierwszym znaku #. Ta część wiersza to wykaz imion w danym dniu.

    01 01 2020#Mieczysława, Mieszka
    02 01 2020#Izydora, Makarego
    03 01 2020#Danuty, Genowefy
 • z frazy po drugim znaku #. Ta część wiersza to przypadające w danym dniu święto.

    01 01 2020#Mieczysława, Mieszka#Nowy Rok
    02 01 2020#Izydora, Makarego
    03 01 2020#Danuty, Genowefy
 • z cyfry po trzecim znaku #. Jeżeli tą cyfrą jest jedynka, to dzień zostanie wyróżniony w kalendarium takim samym kolorem, jak niedziele.

    01 01 2020#Mieczysława, Mieszka#Nowy Rok#1
    02 01 2020#Izydora, Makarego
    03 01 2020#Danuty, Genowefy
 • Jeżeli tą cyfrą po trzecim znaku # jest dwójka, to dzień zostanie wyróżniony w kalendarium kolorem zdefiniowanym jako Dodatkowy kolor święta.

    01 01 2020#Mieczysława, Mieszka#Nowy Rok#2
    02 01 2020#Izydora, Makarego
    03 01 2020#Danuty, Genowefy
 • Jeżeli nazwa święta (fraza po drugim znaku #) zostanie pominięta, a jednocześnie zostanie wstawiony trzeci znak # i cyfra po nim, to dzień taki także zostanie wyróżniony odpowiednim kolorem.

    01 01 2020#Mieczysława, Mieszka##2
    02 01 2020#Izydora, Makarego
    03 01 2020#Danuty, Genowefy

Plik z wykazem imienin dla roku przestępnego powinien zawierać 366 wierszy. Dla pozostałych – 365 wierszy (bez 29 lutego). Ponieważ w roku kalendarzowym występują święta ruchome, to plik z wykazem imienin i świąt powinien być przygotowany dla specjalnie dla danego roku. Jako bazę do tworzenia takiego pliku można wykorzystać plik ze stałym wykazem imienin i stałymi świętami.

Elementy kalendarium z definiowanymi kolorami

Każde kalendarium składa się z kilku płaszczyzn i ramek tekstowych.

 1. tło arkusza
 2. tabela
 3. główka tabeli (komórki z nazwami dni tygodnia)
 4. boczek tabeli (komórki z numerami tygodni)
 5. kolumna sobót
 6. kolumna niedziel

Oddzielny kolor można zdefiniować także dla elementów tekstowych:

 1. nazwy miesiąca (wpis 1 i 2)
 2. roku
 3. numeru tygodnia
 4. nazwy dni tygodnia (wpis 1 i 2)
 5. powszednie dni tygodnia
 6. soboty (numery dni w kolumnie sobót)
 7. niedziele i święta (numery dni w kolumnie niedziel i święta)
 8. dni z miesiąca następnego i poprzedniego
 9. imieniny i nazwy świąt (wpisy pod numerem dnia)
 10. dodatkowy, zamienny kolor święta

Dodatkowo można określić też kolor ramek tabeli.

Ramki tekstowe

Poszczególne komórki tabeli kalendarium wypełniają ramki tekstowe (jedna lub kilka). Tekst w każdej ramce może zostać dowolnie wyrównany w poziomie i w pionie, określona jego wielkość (stopień pisma) oraz dodatkowe przesunięcie góra/dół i lewo/prawo.

Obszar nad tabelą zajmuje ramka z rokiem, ramka z pierwszym wpisem nazwy miesiąca i (opcjonalnie) ramka z drugim wpisem nazwy miesiąca.

Komórki główki tabeli zajmują ramki z pierwszym wpisem nazw dni tygodnia i (opcjonalnie) z drugim wpisem nazw dni tygodnia.

Komórki boczku tabeli zajmuje ramka z kolejnym numerem tygodnia. Jeżeli tydzień rozpoczyna się w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek – to jest liczony jako pierwszy tydzień w roku.

Komórki dni miesiąca (zwykłe, soboty i niedziele) są wypełnione ramką z numerem dnia, ramką z imieninami (wiersz1) i ramką z nazwą przypadającego w tym dniu święta (wiersz 2).

Szczególnym przypadkiem jest komórka z dniem podwójnym. Kalendarium każdego miesiąca składa się z 5 wierszy (tygodni). Zdarza się jednak, że ostatnie dni miesiąca przypadają w szóstym tygodniu. Wtedy program przenosi takie wpisy do tygodnia poprzedniego (piątego) tworząc komórkę z podwojonymi wpisami.

Komórka podwójna zawiera dwa numery dnia miesiąca (Lewy Górny i Prawy Dolny). Zawiera też dwie ramki z imieninami oraz (jeżeli wystąpią) dwa wiersze z ewentualnymi świętami.

Ponieważ ramka z imieninami lub świętami wpisanymi kolejno, po przecinku – z reguły jest za szeroka, by zmieścić się w komórce tabeli, trzeba kolejne imieniny przenieść do nowego wiersza. Za to odpowiada znak $ wstawiony zamiast znaku spacji w odpowiednim miejscu pliku tekstowego z wykazem imienin.

24 08 2020#Jerzego,$Bartłomieja
…
31 08 2020#Bogdana,$Rajmunda

Regulowanie rozmiaru tekstu w ramkach tekstowych, fontu i ich położenia

Każdy tekst w ramce może być wyrównany w poziomie (do lewej, do prawej lub centralnie) oraz w pionie (do góry, do dołu lub centralnie). Zmiana tego parametru odnosi się do wszystkich elementów danego typu (czyli np. wszystkich numerów dni miesiąca).

 • [1] Elementy regulujące wyrównanie tekstu w ramce.
 • [2] Element regulujący stopień pisma w ramce tekstowej.
 • [3] Elementy regulujące przesunięcie ramki tekstowej w pionie i poziomie o określoną wielkość w mm (niezależnie od wyrównania w pionie lub w poziomie).

Rozmiary kalendarium

Rozmiary kalendarium określa się poprzez podanie rozmiaru netto arkusza, marginesów wokół tabeli, szerokości boczku i wysokości główki tabeli. Rozmiar komórki z dniem miesiąca to obszar arkusza po odliczeniu marginesów, główki i boczku – podzielony na 7 kolumn i 5 wierszy.

Praca z szablonami

Wszystkie definicje elementów zebrane w rozwijanych panelach w grupie Elementy można zapisać jako domyślne do następnego uruchomienia programu, poprzez naciśnięcie strzałki na klawiszu Wykonaj, lub w pliku zewnętrznym (z rozszerzeniem *.ikk) - po naciśnięciu przycisku Zapisz szablon.

Tak powstały plik (szablon) można wczytać do programu w dowolnym momencie.

Fonty niedostępne podczas wczytywania szablonu zostaną zastąpione fontem Arial.

Przykładowe pliki dostarczane razem z programem

Do generowania własnych kalendarzy można wykorzystać przykładowe pliki konfiguracyjne dostarczane razem z programem. Po rozwinięciu listy z typami plików konfiguracyjnych należy wybrać opcję Pobierz przykładowe pliki (z Impozycjoner.pl).

Pobrany plik Kreator_Kalendarzy.zip należy rozpakować w dowolnym miejscu.

Zawartość:

 • INFORMACJA o edytorze plików tekstowych.txt – informacja skąd należy pobrać i zainstalować zamiennik systemowego Notatnika, który nie nadaje się do edycji plików konfiguracyjnych.
 • INFORMACJA o fontach.txt – w tym pliku znajdują się informacje o fontach, które należy pobrać chcąc wykorzystać przykładowe szablony. Wszystkie szablony zostały opracowane z użyciem fontu TITILLIUM – darmowy także do zastosowań komercyjnych). Pobrane fonty należy zainstalować w systemie.
 • Imieniny366_baza_bez_swiąt_ruchomych.txt – plik z wykazem imienin i świąt (bez świąt ruchomych!). Może stanowić podstawę do tworzenia własnego wykazu.
 • Nazwy dni tygodnia PL EN DE RU.txt
 • Nazwy dni tygodnia PL EN DE.txt
 • Nazwy dni tygodnia PL.txt – pliki z nazwami dni tygodnia w różnych językach (język polski w pierwszym wierszu, pozostałe: w drugim).
 • Nazwy miesięcy PL EN DE RU.txt
 • Nazwy miesięcy PL EN DE.txt
 • Nazwy miesięcy PL.txt – pliki z nazwami miesięcy w różnych językach (język polski w pierwszym wierszu, pozostałe: w drugim).
 • W folderach 2017, 2018, 2019, 2020P i 2021 znajdują się pliki z wprowadzonymi świętami ruchomymi oraz z przenoszeniem drugich imion do nowych wierszy (za pomocą znaku $) w dniach podwójnych kalendarium. Wykazy te powstały na podstawie pliku bazowego Imieniny366_baza_bez_swiąt_ruchomych.txt.
 • Cztery szablony kalendariów. Wszystkie szablony można dowolnie modyfikować i wykorzystywać.

Plik z wykazem imienin (bazowy oraz dla roku 2015, 2016 i 2017 powstały na podstawie danych zawartych na stronie http://www.kalendarzswiat.pl Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy w zamieszczonych informacjach.

Uwagi:

 1. Niedostępne funkcje graficzne (kontury, cienie) można dodawać do elementów kalendarium w programach graficznych po wcześniejszej zamianie tekstów na krzywe.
 2. Wciśnięcie przełącznika „z oczkiem” po prawej stronie przełączników skali pokazuje numer kolejnego dnia w roku. Funkcję tę można wykorzystać do odnalezienia właściwego wiersza w pliku z wykazem imion podczas jego edycji.
 3. Każdorazowa zmiana fontu lub stopnia pisma, wymaga z reguły precyzyjnego, ponownego definiowania przesunięcia ramki tekstowej w pionie i poziomie.

Ważne! Jeżeli styczeń nie rozpoczyna się od poniedziałku, to dni przed 1 stycznia (miesiąc poprzedni) są uzupełniane danymi z grudnia tego samego roku (a nie roku poprzedniego). Ta sama uwaga dotyczy grudnia i ewentualnego miesiąca następnego – tydzień jest uzupełniany dniami stycznia tego samego roku, a nie roku następnego. Gdyby w tych dniach wystąpiły święta ruchome, to należy dla potrzeb generowania kalendarium dla stycznia i grudnia wykorzystać inny, specjalnie przygotowany plik z wykazem imienin i świąt.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ