Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

6.1. Obróć strony pdf

Za pomocą tego modułu można dokonać obrotu wybranych stron w pdfie.

WAŻNE! Strony obracane za pomocą przeglądarki pdf nie są rzeczywiście obracane, przeglądarka pdf do stron obracanych za jej pomocą dodaje tylko znacznik, informujący przeglądarkę, że ma wyświetlić strony obrócone o podany kąt obrotu. Współrzędne obiektów na stronie pozostają jednak niezmienione.

Próba wczytania takiego pdfa do programu spowoduje wyświetlenie komunikatu o obecności w pliku tak obróconych stron i wczytywanie pliku zostanie przerwane. W takim przypadku - przed wczytaniem pliku do Tabeli stron do impozycji - należy dodać "prawdziwe" obroty wybranym stronom.

Wystarczy wskazać taki plik pdf, ustawić kąt obrotu na 0 stopni i włączyć przełącznik DODAJ OBROTY WYKONANE W CZYTNIKU PDF:TAK. Na dysku powstanie plik o nazwie identycznej jak plik przetwarzany z dodaną frazą --RT. Tak przerobiony plik powinien wczytać się do programu bez problemu.

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ