Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Obróć strony pdf

Za pomocą tego modułu można dokonać obrotu wybranych stron w pdfie.

WAŻNE! Strony obracane za pomocą przeglądarki pdf nie są rzeczywiście obracane, przeglądarka pdf do stron obracanych za jej pomocą dodaje tylko znacznik, informujący przeglądarkę, że ma wyświetlić strony obrócone o podany kąt obrotu. Współrzędne obiektów na stronie pozostają jednak niezmienione.

Próba wczytania takiego pdfa do programu spowoduje wyświetlenie komunikatu o obecności w pliku tak obróconych stron i wczytywanie pliku zostanie przerwane. W takim przypadku - przed wczytaniem pliku do Tabeli stron do impozycji - należy dodać "prawdziwe" obroty wybranym stronom.

Wystarczy wskazać taki plik pdf, ustawić kąt obrotu na 0 stopni i włączyć przełącznik DODAJ OBROTY WYKONANE W CZYTNIKU PDF:TAK. Na dysku powstanie plik o nazwie identycznej jak plik przetwarzany z dodaną frazą --RT. Tak przerobiony plik powinien wczytać się do programu bez problemu.

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ