Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Rozetnij strony pdf

Rozetnij strony pdf to program dzielący (rozcinający) wybrane strony pdfa na części, których ilość jest określona przez iloczyn kolumn i wierszy.

Wynikowy rozmiar pdfa jest równy ilorazowi rozmiarom przetwarzanej strony i ilości kolumn lub wierszy. Rozmiar ten zostanie powiększony o wartość zakładki.

Jeżeli wartość zakładki >= 5 mm, to możliwe będzie dodanie w jej polu opisu arkusza w postaci W:(numer wiersza)/(łączna ilość wierszy) K:(kolumna)/(łączna ilość kolumn).

Zakładki mogą zostać oznaczone poprzez narysowanie na ich granicy linii. Wyłączenie rysowania linii oznaczających granicę zakładek – poprzez wpisanie wartości 0 w elemencie definiującym ich długość.

Przełączniki w grupie „Zakładki na krawędziach” oznaczone jako LEWEJ/PRAWEJ i GÓRNEJ/DOLNEJ służą do wskazania krawędzi, do których zostaną dodawane zakładki.

Ten tekst jest też dostępny w języku angielskim (Impozycjoner.com) oraz niemieckim (Impozycjoner.de).

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ