Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Powrót do głównego spisu treści

6.20. Rysuj miejsca oczek na banerach

To program, który zaznacza miejsca oczkowania banerów. Dodatkowo umożliwia podział banerów na bryty (panelowanie).

Podczas wczytywania pliku pdf z banerem, jest generowana jego kopia w niskiej rozdzielczości (10 ppi) i ten podgląd jest wyświetlany razem z rysowanymi znacznikami. Przy generowaniu pliku finalnego – podgląd niskiej rozdzielczości jest zamieniany na właściwy plik.

Czasami operacja generowania podglądu kończy się niepowodzeniem. Zależy to głównie od parametrów komputera. Błędny podgląd jest wyświetlany w postaci białej lub szarej apli. Mimo wszystko, należy spróbować wygenerować finalny plik, mimo błędnego podglądu.

Wszystkie opcje pozwalające na dopasowanie parametrów elementów rysowanych prze moduł, pogrupowane są w 5 rozwijanych panelach:

  • panel: Margines na zawinięcie;
  • panel: Liczba oczek na krawędziach + położenie;
  • panel: Rozmiar, typ i kolor oczka;
  • panel: Opis banera;
  • panel: Panelowanie banera.

Panel: Margines na zawinięcie

Program odczytuje rozmiary pdf jako rozmiary MediaBox (nie TrimBox). Wielkość marginesu na zawinięcie obecnego w pliku należy określić ręcznie. Można też wygenerować nowy margines. Margines generowany przez program może zostać wypełniony kolorem lub fragmentem banera (podobnie jak w programie Spadododawacz). Finalna wielkość marginesu na zawinięcie to suma marginesu dodawanego przez program i marginesu dostępnego w pliku.

Panel: Liczba oczek na krawędziach + położenie

Program umożliwia ustalenie liczby oczek na każdej krawędzi niezależnie. Zmiana liczby oczek na krawędzi górnej i lewej zmienia też liczbę oczek na krawędzi dolnej i prawej. Zmiana liczby oczek na krawędzi dolnej i prawej nie wpływa na pozostałe krawędzie. Jeżeli liczba oczek na krawędziach przeciwległych jest różna, to fakt ten jest sygnalizowany czerwonym kolorem. Informacja o odstępach między oczkami na krawędzi górnej i dolnej (G/D) i oddzielnie na krawędzi lewej i prawej (L/P) jest podawana nad podglądem banera.

Znaczniki oczek mogą być rysowane od strony zawinięcia lub od frontu banera.

Przełącznik RYSUJ OCZKA umożliwia pracę modułu panelowania banera bez rysowania oczek.

Panel: Rozmiar, typ i kolor oczka

Włączony przełącznik NIE ZAZNACZAJ ŚRODKA OCZKA rysuje dodatkowy krzyżyk na osi pionowej i poziomej oczka. Przełącznik ON/OFF rysuje oczko jako przezroczyste lub wypełnione.

Przełączniki RAMKA NETTO i RAMKA BRUTTO zaznaczają odpowiednie krawędzie banera.

Panel: Opis banera

Opis banera (nazwa pliku pdf lub tekst własny) jest rysowany tuż przy lewej i prawej krawędzi banera.

Panel: Panelowanie banera

Program umożliwia podział banera na części (bryty) poprzez podanie liczba cięć w pionie lub w poziomie. Możliwa jest korekta położenia każdego cięcia w zakresie +/– 100 mm. Każda z części może mieć zakładkę o określonej szerokości – z lewej/prawej części (bryty) oraz z góry lub z dołu.

Liczba cięć nie jest zapamiętywana jako domyślna.

Linią ciągłą jest pokazywane cięcie bez zakładki. Linią przerywaną – dodawana zakładka. Poszczególne części są oznaczane numerem kolumny i numerem wiersza.

Nazwy plików wynikowych

Wynikowe pliki są nazywane zgodnie ze schematem:

nazwa_pliku_wejściowego--numer_strony--EYE.pdf


Potencjalne problemy w działaniu

Problemy z prawidłowym działaniem programu wynikają głównie z wielkości przetwarzanych plików.

  1. Czasami niepowodzeniem kończy się procedura generowania podglądu niskiej rozdzielczości. Mimo wszystko, należy spróbować wygenerować finalny plik pdf.
  2. Należy pamiętać, że opcja wypełniająca dodany margines na zawinięcie fragmentem banera, spowoduje 8-krotny wzrost jego wielkości (w bajtach). Przy plikach o wielkości rzędu kilkuset megabajtów, prawie na pewno skończy się to błędem.
  3. Wypełnianie dodawanego przez program marginesu kolorem, polega na narysowaniu pod nakładanym pdfem kolorowego prostokąta o rozmiarze równym rozmiarowi docelowej strony. Należy o tym pamiętać, jeżeli przetwarzany pdf zawiera przezroczystości.
Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ