Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Informacja na temat nauki zdalnej

Dostępna najnowsza aktualizacja programu do wersji 3.9.3 zmienia sposób licencjonowania. Rezygnujemy (w przypadku licencji komercyjnej) z klucza programowego (pliku) na rzecz aktywacji online (za pomocą kodu). Drugą ważną zmianą w tej wersji jest zachowana możliwość uruchamiania programu także po zakończeniu okresu testowego.

Uczniowie, którzy pobiorą nową wersję, otrzymają nowe 30 dni okresu testowego wersji 3.9.3 (niezależnie od wygasłego okresu testowego bieżącej wersji), a po jego zakończeniu - program przy próbie uruchomienia nie kończy działania ekranem z informacją o jego zakończeniu, tylko pozwala na dalszą pracę (planowanie impozycji, wczytywanie plików pdf, zapisanie projektu do pliku), jednak do wynikowych plików impozycyjnych zostanie dodany znak wodny.

Ważne! Prosimy pobierać do nauki wersję komercyjną. Wersja edukacyjna nie ma okresu testowego (trial = 0 dni).

Sądzimy, że taka wersja będzie wystarczającą wersją do nauki. Kluczy czasowych w dotychczasowej formie (jak wiosną) - nie będziemy już wydawali.

Zmienia się też sposób licencjonowania wersji edukacyjnej. Wersja edukacyjna programu pobiera teraz licencje z tzw. serwera licencji, czyli jednego z komputerów w pracowni, po zainstalowaniu na nim niewielkiego programu rozsyłającego licencje do pozostałych komputerów w pracowni. Licencjonowany kodem jest tylko serwer licencji. Program zainstalowany w wersji edukacyjnej na komputerach uczniowskich - nie wymaga licencjonowania kodem online. Sam sposób instalacji także ulegnie zmianie.

Więcej na ten temat: https://www.impozycjoner.pl/licencjonowanie-wersja-edukacyjna

Być może czas nauki zdalnej to dobry moment na instalację nowej wersji programu (w tym: serwera licencji). Zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiamy Impozycjoner.pl

Impozycja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ