Personalizacja druku bez problemów!
TESTUJ!
TESTUJ!
30 DNI
TEgraf
DOKUMENTACJA
DOKUMENTACJA
Oszczędzaj czas
HIT
HIT
Impozycjoner
14 kodów
14 kodów
bonus
bonus
+ narzędzia
Bezterminowa licencja na użytkowanie programu.
Wszystkie aktualizacje (usuwające zauważone błędy oraz wprowadzające nowe funkcje) są bezpłatne przez cały okres użytkowania programu.

Personalizacja
druku

Możliwość wydrukowania pojedynczych egzemplarzy z indywidualnymi elementami w formie liter, cyfr, znaków specjalnych, kodów czy grafik.

Druk personalizowany to druk dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Czas
personalizacji

Personalizacja to jeden z najbardziej obiecujących trendów w druku cyfrowym.

Obok znanych od dawna typów druków personalizowanych takich jak druki ścisłego zarachowania, wartościowe, czy druki akcydensowe, coraz większe znaczenie ma wykorzystanie personalizacji jako skutecznego narzędzia marketingowego przy tworzeniu różnorodnych materiałów reklamowych i biznesowych.

Oferta dla szkół

Zadanie

Materiały

Polecamy dokumentację przygotowaną w formie zadania praktycznego pokazującego istotę personalizacji druku.
Licencja

Licencja

Licencja edukacyjna jest udzielana „na pracownię”. Liczba komputerów w pracowni: maksymalnie 25.
Szkolenia

Szkolenia

W cenie programu na licencji edukacyjnej jest szkolenie (online) nauczycieli uczących przedmiotów: Drukowanie cyfrowe i Podstawy poligrafii.

Aktualizacja do wersji 2.0.0

Zwiększyliśmy stabilność i szybkość działania programu, dodaliśmy nowe funkcje w narzędziach i uprościliśmy interfejs.

Podgląd personalizowanej strony

Zadaniem okna podglądu jest wyświetlanie wybranej strony podkładu z nałożonymi na nią elementami personalizującymi. Wokół okna znajduje się szereg przycisków służących do zarządzania wyświetlanym podglądem.

Zobacz więcej...

Tabela kolejności nakładania obiektów

Zakładka Tabela kolejności nakładanych danych pozwala na zarządzenie kolejnością (niżej-wyżej) elementów personalizacyjnych nakładanych na stronę podkładu. Najniżej są nakładane elementy z lewej strony tabeli. Tabelę można umieścić "na stałe" w oknie programu po dwukrotnym naciśnięciu myszy na nazwie zakładki.

Zobacz więcej...

71% osób zajmujących się zawodowo drukiem przewiduje, że w nadchodzącym roku personalizacja zyska na znaczeniu.

CANON (https://www.canon.pl/business-insights/think-guides/)


+48 502 153 341

Kontakt

Poniedzialek-Piatek
Poniedziałek - Piątek
9-17
08:30 - 14:30

Adres

Wilkanowo
Wilkanowo (k. Zielonej Góry)
Osiedle Przylesie
Osiedle Przylesie 14
66-008
66-008