Dokumentacja AddMarker

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

1. AddMarker o programie

  POBIERZ PROGRAM ADDMARKER DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (64 BIT)

Jeżeli link nie działa, należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie "Zapisz link jako..."

AddMarker to program dodający do plików pdf markery (znaczniki) używane przez OPOS (Optical POsitioning System), czyli systemy optycznego rozpoznawania położenia.

OPOS w ploterach tnących pozwala na dokładne spasowanie linii cięcia z wydrukowaną grafiką. Importowane strony pdf to arkusze impozycyjne grafik i wykrojników.

Co nowego?

Zmiany w wersji 1.0.5.0 (17.10.2022 r.)

  • Kilka drobnych poprawek technicznych.