Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

Błąd marginesu wewnętrznego

Użytkownik programu ma możliwość ustalenia marginesu wewnętrznego. To ramka w określonej odległości od krawędzi TrimBox (z reguły od 3 do 5 mm). Nie ma ona żadnego wpływu na zawartość wygenerowanych przez program plików pdf. Służy jedynie jako umowna linia, przekroczenie której przez nakładany element swoim obrysem, może po wydrukowaniu, spowodować problemy przy obróbce introligatorskiej.

Każdy element nakładany na stronę podkładu, jeżeli nie ma wymuszonych rozmiarów, może swoim obrysem przekroczyć linię marginesu. Na etapie projektowania rozmieszczenia nakładanych obiektów stan taki jest widoczny w postaci zabarwienia na czerwono części obiektu poza bezpiecznym marginesem.

Kontrolowane jest położenie tylko tych krawędzi, które są zmienne:

  • przy wybranym poziomym węźle lewym: krawędź prawa;
  • przy wybranym poziomym węźle centralnym: krawędź prawa i krawędź lewa;
  • przy wybranym poziomym węźle prawym: krawędź lewa.
  • przy wybranym pionowym węźle górnym: krawędź dolna;
  • przy wybranym pionowym węźle centralnym: krawędź górna i krawędź dolna;
  • przy wybranym pionowym węźle dolnym: krawędź górna.

Wybrane krawędzie są kontrolowane niezależnie od obrotu: np. przy wybranym węźle LG (lewym górnym) i obrocie równym 0° - kontrolowana jest krawędź prawa obiektu i margines z prawej strony podkładu, przy obrocie o 180° - dalej prawa krawędź obiektu, ale margines z lewej strony podkładu.

Nie jest sygnalizowane przekroczenie linii bezpiecznego marginesu krawędziami obiektu niekontrolowanymi ze względu na obrót i rodzaj wybranego węzła.

Komunikaty o błędach marginesu, wygenerowane podczas zapisywaniu na dysku personalizowanych pdfów są zbierane (jak wszystkie inne komunikaty o błędach) w panelu Wykaz błędów. Jeżeli są nieistotne, można je usunąć z panelu po wybraniu polecenia Usuń z listy błędy marginesu.

Personalizacja plików pdf nie musi być trudna.

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ