Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.1. O programie Personalizator

Program Personalizator służy do personalizacji plików pdf, czyli do nanoszenia indywidualnych danych na kolejnych stronach pliku pdf.

Na strony podkładu program może nałożyć obiekty pięciu rodzajów:

 • pliki z grafiką rastrową;
 • strony pdf;
 • kody (CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 25, CODE 39, CODE 93, EAN 13, EAN 14, EAN 8, ISBN, ISMN, ISSN, POSTNET, QR);
 • ramki tekstowe;
 • specjalizowane ramki tekstowe z automatyczną numeracją.

Aby pokazać łatwość korzystania z programu i jego wszechstronność, pierwszą personalizację zrobimy na konkretnym przykładzie, w którym użyjemy większości narzędzi dostępnych w programie Personalizator.

Zadanie polega na wykonaniu personalizowanych identyfikatorów dla 400. uczestników przykładowego Zlotu Wielbicieli Koloru Niebieskiego. Każdy identyfikator spersonalizujemy pięcioma różnymi elementami:

 1. zdjęciem uczestnika;
 2. ramką tekstową z numerem ID uczestnika;
 3. ramką tekstową z imieniem i nazwiskiem uczestnika;
 4. ramką tekstową z adresem email, numerem telefonu oraz krajem pochodzenia uczestnika;
 5. kodem QR, w którym zakodowane jest imię i nazwisko uczestnika zlotu.

Po wykonaniu zadania powinniśmy otrzymać plik pdf gotowy do impozycji, zawierający 400 stron. Poniżej – oczekiwany, finalny wygląd jednej strony identyfikatora.

wzor

Do wykonania personalizacji potrzebny będzie podkład i dane. Podkład, który wykorzystamy, został przygotowany w aplikacji graficznej i zapisany w formacie pdf. Do zebrania potrzebnych danych tekstowych posłużył arkusz kalkulacyjny (plik xls).

PODKŁAD
PLIK Z DANYMI
podklad2
dane

W kolejnych kolumnach arkusza znajdują się następujące informacje:

 • ID (numer identyfikacyjny) każdego uczestnika zlotu (numery rosnąco od 001 do 400);
 • imię i nazwisko;
 • adres email;
 • numer telefonu;
 • kraj pochodzenia.

Ponieważ identyfikatory mają być personalizowane zdjęciami uczestników zlotu, w osobnym folderze mamy do dyspozycji 400 zdjęć. Nazwy plików są numerami identyfikacyjnymi uczestników. I ostatnia informacja. Aby nie było wątpliwości co do rozmieszczenia poszczególnych elementów, ich wielkości i kolorów, dołączyliśmy wzór identyfikatora (plik: identyfikator-wzor.pdf).

Sugerujemy wydruk wzoru identyfikatora i ręczne naniesienie na nim wymiarów i parametrów obiektów, współrzędnych ich położenia oraz innych wskazówek ułatwiających wykonanie zadania.

Projekt personalizacji możemy zapisać. Pliki mają rozszerzenie (format): pers.
Warto uaktualniać zapis po każdym etapie wykonania zadania.

Pobierz komplet materiałów potrzebnych do wykonania identyfikatora (podkład, plik z danymi tekstowymi, komplet zdjęć, wzór identyfikatora).

Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: mockaroo.com i This-Person-Does-Not-Exist.com

  POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI DO TESTOWANIA PROGRAMU PERSONALIZATOR

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ