Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.2. Błędy personalizacji

Na etapie projektowania większość możliwych błędów (np. brak strony pdf, brak pliku, błąd marginesu) nie jest raportowana.

Wystąpienie błędu w czasie projektowania jest sygnalizowane widocznym komunikatem w kolorze czerwonym.

info_bledy

Kliknięcie w ten komunikat wywoła na ekran okno dialogowe z wykazem błędów. Uwaga: wykaz błędów nie oczyszcza się w sposób automatyczny, czyli jest możliwa taka sytuacja, że na liście błędów będzie wymieniony błąd już usunięty.

okno_bledy

Przekroczenie linii bezpiecznego marginesu przez figury geometryczne (panel FIG) nie jest traktowane jako błąd. Informacja o tym nie jest umieszczana na liście błędów, chociaż taki stan jest pokazywany poprzez zmianę koloru ramki na czerwony.

Natomiast wszystkie błędy są raportowane w trakcie zapisywania na dysku personalizowanych stron. Po zakończeniu tego procesu, generowanie nowej (kolejnej) personalizacji nie będzie możliwe bez wcześniejszego wyczyszczenia listy z wykazem błędów.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ