Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.5. Elementy wspólne paneli

wspolne

[1] W każdym panelu znajduje się osiem przycisków służących do wyboru serii danych. Oznacza to, że na personalizowanej stronie można umieścić jednocześnie osiem obiektów tego samego typu.

[2] Poniżej przycisków wyboru serii jest osiem przełączników służących do aktywacji serii danych. Przełączniki mają dwa stany: stan serii aktywnej (plus na niebieskim tle) oraz stan serii nieaktywnej (szary x). Na podkładzie są umieszczone tylko elementy z aktywnych serii. Dodatkowym warunkiem umieszczenia elementów na podkładzie jest wczytanie lub zaimportowanie danych niezbędnych do generowania elementów personalizujących. Wyjątek stanowią panele FIG i NUM, które tych danych nie potrzebują.

[3] Klawisz z symbolem palety definiuje kolor prostokąta symulującego nakładany element w trybie podglądu uproszczonego.

[4] W każdym panelu, pod elementami służącymi do zarządzania seriami danych, znajduje się grupa podpaneli z elementami sterującymi, charakterystycznymi dla danego typu danych. Pokazują one wartości ustalone dla wybranej serii, a także umożliwiają ich zmianę np. zmianę rozmiaru, położenia czy kąt obrotu danego obiektu personalizującego.

Podpanel Węzeł, współrzędne, kąt obrotu jest taki sam dla wszystkich typów danych. Za jego pomocą ustala się współrzędne X i Y wybranego węzła obiektu, które określają jego położenie na stronie podkładu i kąt obrotu.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ