Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.1. Generowanie plików

Krok 16. Teraz przystępujemy do wygenerowania personalizowanych stron i zapisania ich na dysku. W panelu START naciskamy klawisz START.

wykonaj

Gdy w projekcie personalizacji będą błędy, to po naciśnięciu klawisza START pojawi się na ekranie okno z ostrzeżeniem o rodzaju tych błędów. Możemy wtedy zdecydować o kontynuowaniu przygotowania do wygenerowania plików, bądź o poprawieniu projektu personalizacji.

Najczęściej występujące błędy to błąd marginesu oraz błąd braku danych do personalizacji („pusty” wiersz).

ostrzezenie

Przed rozpoczęciem właściwego procesu generowania plików możemy ustalić dodatkowe opcje.

opcje

Jeśli na personalizowanych podkładach używane są wielokrotnie te same bitmapy (panel RAS), włączenie opcji Włącz optymalizację bitmap pozwoli zmniejszyć rozmiar (wyrażony w bajtach) personalizowanych plików.

Zakończenie zadania. Personalizowane strony wygenerujemy po naciśnięciu klawisza Zapisz projekt. Wykonaj personalizację. W folderze z zapisanym projektem zostanie utworzony podfolder o nazwie

nazwa_PERSONALIZATOR_liczba_porządkowa

gdzie nazwa to nazwa (bez rozszerzenia) projektu, a liczba_porządkowa to kolejna numeracja folderu.

Każde naciśnięcie klawisza Zapisz projekt. Wykonaj personalizację. powoduje utworzenie nowego podfolderu. Jeżeli w folderze z projektem jest już podfolder np. identyfikator_PERSONALIZATOR_1 (gdzie identyfikator to nazwa projektu identyfikator.personalizator) to zostanie utworzony kolejny podfolder o nazwie identyfikator_PERSONALIZATOR_2 itd.

W utworzonym folderze zapisywane są personalizowane pliki pdf. Do nazwy pliku dodawana jest informacja o liczbie stron w pliku w postaci zakresu, np. test_001_100.pdf.

W przypadku, gdy podkładem jest wielostronicowy plik pdf i została wybrana opcja Powtarzaj wszystkie elementy na każdej stronie, to do nazwy pliku dodawana jest informacja o liczbie powtórzeń np. test_351_450_x6.pdf, gdy podkład miał 6 stron. Łączna liczba stron w takim pliku jest liczbą stron w zakresie pomnożoną przez liczbę powtórzeń.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której liczba stron w grupie wynosi 1 (pliki jednostronicowe). Nazwy plików nie zawierają wówczas zakresu stron, tylko kolejny numer (np. test_034.pdf). Mogą również zawierać informację o liczbie powtórzeń (np. test_034_x6.pdf).

Jeśli personalizacja zawiera aktywną numerację oraz jest włączona opcja Dodaj numerację z panelu NUM do nazwy plików, zamiast numerów stron będą dodawane informacje o pierwszym i ostatnim numerze (z pierwszej aktywnej numeracji w panelu NUM) poprzedzone literą n, np. test_n351_n450.pdf, a nie test_001_100.pdf.

identyfikatory

Największy plik pdf zapisywany przez program nie może przekroczyć 2 GB. Jeżeli ta granica zostanie przekroczona, to pliki takie zostaną usunięte z dysku jako uszkodzone.

Impozycja wygenerowanych plików powinna być wykonywana w tzw. stosie, co pozwoli na łatwe ułożenie ich w kolejności od pierwszej do ostatniej.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ