Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

4.1. Generowanie plików

Krok 16. Teraz przystępujemy do wygenerowania personalizowanych stron i zapisania ich na dysku. W panelu START naciskamy klawisz START.

wykonaj

Gdy w projekcie personalizacji będą błędy, to po naciśnięciu klawisza START pojawi się na ekranie okno z ostrzeżeniem o rodzaju tych błędów. Możemy wtedy zdecydować o kontynuowaniu przygotowania do wygenerowania plików, bądź o poprawieniu projektu personalizacji.

Najczęściej występujące błędy to błąd marginesu oraz błąd braku danych do personalizacji („pusty” wiersz).

ostrzezenie

Przed rozpoczęciem właściwego procesu generowania plików możemy ustalić dodatkowe opcje.

opcje

Opcją wymagającą krótkiego omówienia jest opcja Włącz optymalizację bitmap. Zaznaczenie jej jest uzasadnione tylko wtedy, gdy wykonywany jest plik łączący pojedyncze strony w plik wielostronicowy. Opcja ta pozwala na zmniejszenie objętości pliku poprzez zmniejszenie ilości wystąpień w strukturze pliku takich samych bitmap i zastąpienie ich wewnętrznym „linkiem” do jednej kopii takiej bitmapy. Trzeba pamiętać, że włączenie tej opcji znacznie wydłuży czas potrzebny na zapisanie plików.

Zakończenie zadania. Personalizowane strony wygenerujemy po naciśnięciu klawisza Zapisz projekt. Wykonaj personalizację. W folderze z zapisanym projektem zostanie utworzony podfolder o nazwie

nazwa_PERSONALIZATOR_liczba_porządkowa

gdzie nazwa to nazwa (bez rozszerzenia) projektu, a liczba_porządkowa to kolejna numeracja folderu.

Każde naciśnięcie klawisza Zapisz projekt. Wykonaj personalizację. powoduje utworzenie nowego podfolderu. Jeżeli w folderze z projektem jest już podfolder np. identyfikator_PERSONALIZATOR_1 (gdzie identyfikator to nazwa projektu identyfikator.personalizator) to zostanie utworzony kolejny podfolder o nazwie identyfikator_PERSONALIZATOR_2 itd.

W utworzonym folderze zapisany jest:

  1. plik pdf będący efektem połączenia wszystkich pojedynczych stron;
  2. folder SP z zapisanymi pojedynczymi stronami (Single Page);
  3. folder P100, w którym są pliki będące połączeniem pojedynczych stron w pliki stustronicowe. Łączenie plików jednostronicowych w pliki stustronicowe jest opcją domyślną. Użytkownik w oknie WykonajUstawienia może dowolnie określić, z ilu stron ma się składać plik wielostronicowy. Nazwa tego folderu będzie zgodna z liczbą stron, np. P200, P300.

identyfikatory

Największy plik pdf zapisywany przez program nie może przekroczyć 2 GB. Jeżeli ta granica zostanie przekroczona, to pliki takie zostaną usunięte z dysku jako uszkodzone.

Impozycja wygenerowanych plików powinna być wykonywana w tzw. stosie, co pozwoli na łatwe ułożenie ich w kolejności od pierwszej do ostatniej.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ