Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.9. Kolejność nakładanych elementów

Elementy umieszczane na podkładzie w tym samym miejscu, są nakładane według kolejności paneli i serii. Najniżej są obiekty z panelu FIG, wyżej obiektu z panelu RAS, kolejno na nich: PDF, COD, TXT, XLS i NUM. Kolejność tę można zmienić i zapisać razem z projektem w oknie dialogowym Tabela Kolejności Elementów.

wywolanie

Kolejność (odpowiednik warstw) określa się poprzez przeciągnięcie myszą komórki na właściwe miejsce. Najniżej umieszczane są obiekty z serii danych najbliżej lewej strony tabeli.

kolejnosc-okno

Kod QR to kod cechujący się dużą odpornością na uszkodzenia. Kod QR, który umieściliśmy na podkładzie ma poziom korekcji H (30%), a to pozwala na próbę lekkiej deformacji kodu z zachowaniem jego czytelności.

Krok 14. W panelu PDF aktywujemy drugą serię danych i wczytujemy do tabeli plik personalizator-logo.pdf. Włączamy tryb pracy Pierwszy na wszystkich.

male-logo

Ustalamy rozmiar importowanej strony na 6x6 mm oraz dodajemy biały poddruk większy o 1 mm z każdej strony.

parametry

Patrząc na wzór identyfikatora widzimy, że małe logo jest umieszczone na środku kodu QR.

Wykonując kilka prostych obliczeń ustalimy, że współrzędne węzła centralnego (CC) kodu QR to: X=30, Y=115. Takie same wartości przyjmujemy dla węzła CC małego logo. Blokujemy położenie obiektu.

W podglądzie rzeczywistym małe logo jest niewidoczne, ponieważ obiekty z panelu PDF rysowane są pod obiektami z panelu COD. W widoku uproszczonym (podgląd symulowany prostokątami) wszystkie obiekty są widoczne (niezależnie od planu, na którym się znajdują), gdyż są rysowane jako elementy półprzezroczyste. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że małe logo jest we właściwym miejscu.

podglad-uproszczony

Korzystając z Tabeli Kolejności Elementów przesuwamy małe logo nad kod QR. W tym celu komórkę opisaną jako PDF 2 przeciągamy myszą za komórkę COD 1 (patrząc od lewej strony tabeli). Teraz obiekty z serii PDF 2 będą rysowane przed elementami z panelu COD [2].

przesuniecie-pdf

Podgląd w widoku uproszczonym.

widok-uproszczony

Podgląd w widoku rzeczywistym.

widok-rzeczywisty

Uaktualniamy zapis projektu.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ