Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

1.2. Wersja edukacyjna - sposób licencjonowania.

Program w wersji edukacyjnej nie jest aktywowany online - do działania wymaga serwera licencji. Serwer licencji to mały program instalowany jako usługa (uruchamiany razem z systemem), na jednym (dowolnym) komputerze w pracowni. Jego zadaniem jest rozsyłanie licencji do komputerów z zainstalowaną wersją edukacyjną programu Personalizator.

Szkołom oferujemy bezpłatną, zdalną pomoc w instalacji Serwera Licencji i programu na komputerach w pracowni. Prosimy administratorów o telefon: 502 153 341

Program w wersji edukacyjnej tym różni się od programu przeznaczonego dla klientów komercyjnych tym, że pobiera licencję z lokalnego, sieciowego serwera licencji, a nie z serwera licencji online. Licencjonowany online jest tylko serwer licencji edukacyjnych.

Serwer licencji oraz wersja edukacyjna programu nie posiadają okresu testowego ("trial" = 0 dni).

  WERSJA EDUKACYJNA - POBIERZ PROGRAM PERSONALIZATOR DLA SYSTEMÓW WINDOWS 7, 8, 8.1, 10, 11 (32/64 BIT)

UWAGA! Powyższa wersja programu służy tylko do instalacji programu w pracowni szkolnej!

Do zainstalowania serwera należy wybrać komputer, który będzie włączony w tym czasie, w którym będą uruchamiane programy na stanowiskach uczniowskich. Może to być komputer nauczyciela lub dowolny komputer ucznia. Jeżeli serwer licencji edukacyjnych nie będzie dostępny w sieci lokalnej, to program będzie działał w trybie demonstracyjnym tzn. do wynikowych plików pdf zapisywanych przez program zostanie dodany znak wodny.

Liczba rozsyłanych przez serwer licencji wynosi 25. Możliwe jest dokupienie kolejnych stanowisk dla pracowni, w których ich liczba jest większa niż 25.

Sposób instalacji Serwera Licencji jest taki sam, jak instalacja Serwera Licencji dla programu Impozycjoner, inna jest tylko nazwa (PersonalizatorLicenseService zamiast ImpozycjonerLicenseService oraz numer portu - 14999 zamiast 13999).

Na czas egzaminów będzie wydawana pracowniom wielostanowiskowa licencja komercyjna, ograniczona czasowo, pozwalająca na działanie programu na komputerach bez dostępu do sieci.

Każdy uczeń ma prawo do zainstalowania na komputerze domowym pełnej wersji komercyjnej, oferującej 30 dniowy okres testowy bez żadnych ograniczeń. Po zakończeniu okresu testowego program umożliwia pracę w trybie demonstracyjnym, czyli z dodanym znakiem wodnym do wynikowych plików pdf.

W tej wersji programu, ze względu na spory interpretacyjne co do legalności takiego postępowania, nie wydajemy licencji na komputery domowe nauczycieli.

Uwaga! Licencja edukacyjna służy tylko do nauki. Nie jest dozwolone używanie jej do prac komercyjnych, np. w szkolnych drukarniach oferujących usługę drukowania komercyjnego.

Możliwe problemy

Jeżeli po zainstalowaniu programu, próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem poniższego komunikatu:

oznacza to, że w systemie brak niezbędnych bibliotek Visual C. Można je doinstalować ręcznie, pobierając program instalacyjny z linków poniżej. Program Personalizator jest programem 32-bitowym, więc należy zainstalować wersję 32-bitową brakujących bibliotek. Podajemy też link do wersji 64-bitowej (nie zaszkodzi).

Wersja 32-bitowa: vc_redist.x86.exe

Wersja 64-bitowa: vc_redist.x64.exe


  POBIERZ PRZYKŁADOWE PLIKI DO TESTOWANIA PROGRAMU PERSONALIZATOR

Przykładowe dane zostały utworzone za pomocą generatorów online: mockaroo.com i This-Person-Does-Not-Exist.com

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ