Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.7. Personalizacja kodami (panel COD)

Program Personalizator umożliwia wstawianie kodów: CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 25, CODE 39, CODE 93, EAN 13, EAN 14, EAN 8, ISBN, ISMN, ISSN, POSTNET, QR.

Kodować możemy dane z plików txt lub xls. Każdy wiersz z pliku txt, jak i każda zawartość z zakresu importowanych komórek z arkusza kalkulacyjnego jest osobnym kodem.

Dane do kodów umożliwiających zakodowanie więcej niż jednej linii tekstu powinny być importowane z arkuszy kalkulacyjnych.

Edycja treści w komórkach tabeli jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu myszą w komórkę lub naciśnięciu klawisza F2.

Krok 11. Personalizowany identyfikator ma jeden kod QR, w którym zakodowane jest imię i nazwisko uczestnika zlotu. Importujemy dane z pliku dane-osobowe.xls, z kolumny, w której (we wcześniejszym etapie zadania) imię i nazwisko złączyliśmy w jeden tekst.

Po zaimportowaniu danych do tabeli, z listy rozwijanej [1] wybieramy rodzaj kodu [2].

kody

UWAGA. Program Personalizator NIE SPRAWDZA poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika w celu wygenerowania kodów. Generatory kodów zastosowane w programie zgłaszają tylko błędy niezgodności typu lub braku danych do zakodowania, a nie sprawdzają poprawności pod względem składniowym.

Przykład. Generator kodów ISBN wygeneruje kod dla dowolnej podanej kombinacji cyfr, ale nie zawsze będzie to poprawny kod ISBN. Prawidłowy kod rozpoczyna się od ciągu cyfr 978, 97910, 97911.

W podpanelu Rodzaj kodu dodatkowo możemy określić kolor kodu i jego parametry, które ustala się w osobnym oknie dialogowym wywoływanym po naciśnięciu przycisku Parametry kodu.

Rozmiar kodu przed umieszczeniem na podkładzie jest znany tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ wielkość kodu często zależy od ilości kodowanych danych. Ewentualna zmiana rozmiaru kodu jest realizowana za pomocą podpanelu Skalowanie.

Podobnie jak w panelach RAS i PDF, jeżeli obie wartości w podpanelu Skalowanie są równe 0 mm, to kody zostaną umieszczone w rozmiarach domyślnych, wynikających z ilości kodowanych danych i z parametrów. Jeżeli tylko jeden z rozmiarów będzie większy od 0, to drugi zostanie przeskalowany proporcjonalnie. Przy wpisaniu obu wartości większych od 0, rozmiary kodu zostaną nadpisane przez te wartości.

Krok 12. Wywołujemy okno Parametry kodu [1]. Ustalamy wersję kodu 0 (auto) [2] oraz parametry kodu QR na 30% korekcji [3] .

parametry-kodu

Korzystając z podpanelu Poddruk, pod kodem QR rysujemy poddruk większy od kodu o 3 mm z każdej z strony.

poddruk

W podpanelu Skalowanie ustalamy wielkość kodu na 34x34 mm. W efekcie otrzymujemy kwadrat o boku 40 mm (34+3+3=40).

wielkosc

Wpisujemy wartości współrzędnych dla lewego, górnego węzła kodu (X=10, Y=95) i blokujemy jego położenie.

z-kodem

Na koniec uaktualniamy zapis projektu personalizacji.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ