Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.10. Personalizacja figurami geometrycznymi (panel FIG)

Krok 15. Kolejnym obiektem, który umieścimy na podkładzie będzie kolorowy prostokąt rysowany w prawej, górnej części identyfikatora [1]. Po aktywowaniu serii danych, z podpanelu Kształt wybieramy narzędzie do rysowania prostokątów.

prostokat

Mamy podaną tylko wysokość prostokąta (16 mm), natomiast drugi wymiar musimy dobrać tak, aby prostokąt przekraczał linię spadu (w podglądzie uproszczonym prostokąt będzie rysowany w kolorze czerwonym ze względu na przekroczenie linii bezpiecznego marginesu) [2].

Ustalamy kolor prostokąta (C 56, M 16, Y 0, K 0) [3] oraz położenie lewego, górnego węzła (X=96, Y=4) [4]. Blokujemy położenie prostokąta.

ustawienia

Uaktualniamy zapis projektu.

Krok 15, opcjonalnie. Podkład do personalizacji został tak przygotowany, aby wszystkie teksty były czytelne. Może się jednak zdarzyć, że wzór tła trzeba będzie dodatkowo osłabić. W takim przypadku można np. narysować duży, biały prostokąt (H= 79 mm, V=120 mm) ze stopniem przezroczystości wynoszącym 50% [1], dzięki któremu wzór podkładu będzie mniej wyraźny, a napisy będą czytelniejsze. Wpisujemy położenie współrzędnych lewego, górnego węzła (X=-3, Y=23) i blokujemy położenie obiektu. Uaktualniamy zapis ostatecznej wersji projektu.

przezroczystosc

W ten sposób zakończyliśmy wykonanie projektu personalizacji.

gotowy-identyfikator

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ