Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.8. Personalizacja numerami (panel NUM)

Ten panel nie posiada tabeli danych personalizujących, ponieważ nakładane teksty (numery) są generowane automatycznie w czasie tworzenia kolejnych personalizowanych stron.

Panel pozwala też, na zapis generowanych numerów do pliku tekstowego. Tę funkcję można wykorzystać np. do przygotowania pliku txt z danymi do panelu COD.

Formatowanie numeracji jest identyczne jak pozostałych ramek tekstowych (XLS lub TXT).

W personalizowanym identyfikatorze automatycznie generowany jest numer ID.

Numeracja składa się z trzech cyfr ze znakiem „0” w miejsce cyfr nieobecnych (czyli: 001 zamiast 1) oraz do numeru dodana jest fraza ID.

Krok 13. W podpanelu Dane personalizujące ustalamy następujące parametry numerowania:
Start od numeru: 1, Skok: 1, Minimalna liczba cyfr: 3, Znak wypełniający, czyli symulujący cyfry nieobecne: 0.

dane-person

W podpanelu Funkcje dodatkowe do numerów dopisujemy frazę przed „ID: ” (ze spacją) oraz frazę po: „/2022”.

Omówienie działania separatora znajduje się na końcu tego rozdziału.

Ustalamy Parametry tekstu: font (ArialMT), wielkość liter (52 pt), grubość konturu (2 pt), kolor tekstu (C 0, M 0, Y 0, K 0), kolor konturu (C 0, M 0, Y 0, K 100).

parametry

W podpanelu Węzeł, współrzędne, kąt obrotu ustalamy kąt 270 stopni i wpisujemy wartości współrzędnych dla lewego, górnego węzła (X=75, Y=135).

polozenie

Blokujemy położenie numeru ID i uaktualniamy zapis projektu.

id

W programie istnieje opcja włączenia separatora tysięcy, który domyślnie jest ustawiony jako twarda spacja.

Możliwe jest jednak zastosowanie dowolnego innego znaku jako separatora. Zaleca się najczęściej stosowanie Four-Per-Em Space (spacji 1/4 rozmiaru czcionki) lub Hair Space o szerokości zazwyczaj około 1/8 rozmiaru. Obie te spacje można wstawić za pomocą odpowiednich kodów Unicode korzystając z Tablicy znaków (Menu>Start>Tablica Znaków).

Unicode Four-Per-Em Space: 2005 Unicode Hair Space: 200APersonalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ