Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

3.3. Personalizacja stronami pdf (panel PDF)

Krok 5: W personalizowanym identyfikatorze elementem w formacie pdf jest logo (jednostronny plik personalizator-logo.pdf). Po wczytaniu pliku do tabeli, zmieniamy tryb pracy serii na Pierwszy na wszystkich [1].

pierwszy-na

W podpanelu Skalowanie zmieniamy wielkość logo. Ustalamy jego wysokość na 16 mm (szerokość = 0 mm), dzięki temu logo zostanie przeskalowane proporcjonalnie (w analogiczny sposób zmienialiśmy wielkość zdjęć).

W podpanelu Węzeł, współrzędne, kąt obrotu ustalamy wartości współrzędnych dla lewego, górnego narożnika: X=78, Y=4. Blokujemy położenie obiektu i uaktualniamy zapis projektu personalizacji.

W menu dostępnym pod prawym klawiszem myszy mamy kilka poleceń pozwalających na zarządzanie zaznaczonym wierszem.

Edycja treści (numer strony oraz rozmiary) w komórkach tabeli jest możliwa po dwukrotnym kliknięciu myszą w komórkę lub naciśnięciu klawisza F2.

menu-kontekst

Opcja: w naszym zadaniu zdjęcia uczestników zlotu umieszczamy na podkładzie jako grafiki rastrowe. Można jednak za pomocą narzędzia dodatkowego [1] Zamień bitmapy na pdf [2] wygenerować wielostronicowy plik pdf będący wynikiem konwersji zdjęć na kolejne strony pdf.

dodatkowe

Po wczytaniu do drugiej serii danych w panelu PDF, można je umieścić na podkładzie w sposób identyczny, jak miały być umieszczone zdjęcia. Ten sposób umieszczania zdjęć ma tę zaletę, że za pomocą edytora pdf w łatwy sposób można wykonać dodatkową obróbkę, np. kadrowanie.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ