Dokumentacja

Ewentualne błędy w dokumentacji prosimy zgłaszać na info@impozycjoner.pl

2.3. Panel zarządzania podglądem

klawisze1-10

W panelu zarządzania podglądem 10 pierwszych przycisków służy do regulowania stopnia powiększenia wyświetlanego pliku pdf i wyglądu samej przeglądarki. Znaczenie wszystkich ikon jest opisane dymkami podpowiedzi widocznymi po najechaniu na nie kursorem myszy.

klawisze11-koniec

11 Przycisk TB włącza/wyłącza pokazywanie TrimBox. Gdy podkładem jest nowa strona, możliwe jest określenie wartości spadów. Rozmiary nowej strony pdf to rozmiary TrimBox + wartości spadów określanych niezależnie dla każdej krawędzi. Jeżeli podkładem jest wczytana strona pdf, to ramka TrimBox pokazuje rozmiary TrimBox odczytane z tej strony. W takim przypadku można je nadpisać, zmieniając stan przełącznik Nadpisz wartości spadów w podkładzie. (w panelu Podkład: strona PDF). Dodatkowo pokazywana jest przerywana ramka marginesu wewnętrznego. To ramka rysowana w określonej odległości od krawędzi TrimBox (z reguły od 3 do 5 mm). Nie ma ona żadnego wpływu na zawartość wygenerowanych przez program plików pdf. Służy jedynie jako umowna linia, której przekroczenie przez nakładany element swoim obrysem, może po wydrukowaniu spowodować problemy przy obróbce introligatorskiej. Dotyczy to zwłaszcza elementów, których rozmiar może być zmienny, np. tekstów oraz wybranych kodów kreskowych.

12 Włączenie tego przełącznika narysuje na podkładzie szarą siatkę milimetrową. Siatka jest rysowana pod elementami personalizującymi. Skok siatki można ustalić wybierając odpowiednią wartość z menu dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

13 Włączenie tego przełącznika wyrówna współrzędne X i Y położenia wszystkich elementów personalizujących na stronie do węzłów siatki. Także wszystkie nowe elementy będą umieszczane na stronie w ten sposób.

14 Jeżeli ten przełącznik jest włączony, to przezroczyste tło podkładu jest wyświetlane w postaci szarej kratki. Jeżeli wyłączony - w kolorze białym.

15 Przełącznik ma osobne menu wywoływane prawym klawiszem myszy. Umożliwia ono zdefiniowanie pliku, który będzie wyświetlany w oknie podglądu, gdy ten przycisk będzie wciśnięty.

16 Przycisk umożliwia zapis obrazu wyświetlanego w oknie podglądu do pliku pdf. Po wyłączeniu rysowania ramek TrimBox i wewnętrznego marginesu oraz przełączeniu typu podglądu w tryb rzeczywisty, można wykorzystać ten przełącznik do awaryjnego zapisania na dysku jednej, wydzielonej strony z całego zbioru stron personalizowanych.

17 Przełącznik z obrazem kłódki blokuje/odblokowuje wszystkie panele. Przy stanie Zablokowane wyłączona jest możliwość jakichkolwiek zmian w panelach. Przełącznik przechodzi w stan Zablokowane automatycznie po każdym naciśnięciu przycisku Wykonaj.

18 Przełącznik włączający/wyłączający wyświetlanie kilku etykiet tekstowych obok aktywnego węzła. Dane w etykietach to numer serii danych, rozmiary elementu, kąt obrotu i współrzędne X i Y.

19 Przełącznik zmiany trybu podglądu zmienia wyświetlanie nakładanych na podkład elementów z rzeczywistego na uproszczony i odwrotnie. W trybie rzeczywistym, w oknie podglądu wyświetlany jest prawdziwy obraz nakładanych elementów. W trybie uproszczonym w oknie podglądu prawdziwy jest tylko obraz podkładu. Elementy nakładane widzimy w podglądzie uproszczonym (symulowanym).

Symulacja polega na zastąpieniu nakładanych elementów - prostokątami o rozmiarach równym nakładanym elementom i w kolorze panelu, z którego pochodzą. Dodatkowo przez węzeł, którego współrzędne są określone w definicji parametrów nakładanego obiektu, przechodzą dwie prostopadłe linie, których celem jest ułatwienie wzajemnego pozycjonowania elementów. Wokół węzła jest rysowanych kilka etykiet tekstowych, w których są zawarte informacje o panelu, numerze serii danych, wymiary elementu, kąt obrotu, współrzędne w mm, rodzaj węzła. W przypadku ramek tekstowych (panel TXT i NUM) zamiast rozmiaru pionowego ramki podawany jest stopień pisma w punktach. Tryb pracy z podglądem uproszczonym pozwala na odróżnienie elementów nakładanych, od obiektów już istniejących na stronie podkładu.

tryby

20 Ostatni element panelu to etykieta informująca o końcowej liczbie personalizowanych stron.

Personalizacja druku bez problemów!

Pobierz. Zainstaluj. Testuj przez 30 dni. Kup.

Wersja testowa nie ma żadnych ograniczeń.
POBIERZ